اصطلاحات صنایع
20
آگوست

اصطلاحات صنایع تخصصی و پرکاربرد

اصطلاحات صنایع

صنایع غذایی یکی از رشته هایی است که با نام مهندسی کشاورزی و صنایع فرآورده های کشاورزی شناخته می شد. تا اینکه در سال 71 به رشته علوم صنایع غذایی تغییر نام داده شد و به عنوان یک رشته مجزا در دانشگاه ها تدریس شد. به همین دلیل اصطلاحات صنایع نکته بسیار مهمی برای دانشجویان و مترجمان در این رشته به شمار می رود.

در این مقاله سایت ترجمه ترجمر، تمامی لغات و اصطلاحات انگلیسی صنایع را برای شما جمع‌آوری کرده تا در امر ترجمه راه را برای شما هموار سازد. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شود. در ادامه با ما همراه باشید.

خدمات ترجمر در حوزه صنایع

سایت ترجمه تخصصی ترجمر یکی از بهترین سایت های ترجمه در کشور است که توانسته با سال ها تجربه و به کارگیری مترجمان متخصص به این درجه مهم دست پیدا کند. ما در تمامی رشته ها خدمات مهمی را ارائه داده ایم و از جمله خدمات ما در حوزه صنایع میتوان به ترجمه تخصصی صنایع، ترجمه جزوات و دروس دانشگاهی، ترجمه کتاب های رشته صنایع، ترجمه مقاله تخصصی و غیره اشاره کرد.

A

Absorbance (جذب)

در اصطلاحات صنایع تمایل یک ماده یا ترکیب به ماده یا ترکیب دیگر را جذب گویند.

Absorptiometer (جذب نور سنج)

در اصطلاحات تخصصی صنایع دستگاهی است که بوسیله آن جذب نور اندازه گیری می شود. همچنین میتوان برای اندازه گیری کمی محلول های رنگی استفاده کرد.

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات اقتصاد

Accumulation (انباشتگی)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع انباشتگی به معنای گرد هم آمدن ذرات با تمایل بالا نسبت به یکدیگر و ذرات بزرگتر تشکیل دهنده تعریف می شود.

Accuracy (دقت، صحت)

در اصطلاحات صنایع به میزان نزدیکی و کم بودن انحراف معیار به مقدار میانگین گفته می شود.

Acetate (استات)

در اصطلاحات تخصصی صنایع نمک اسید استیک است و شکلی که در آن ریشه استیل CH3CO از ترکیبی به acetate active ترکیب دیگر به منتقل می گردد.

acetic acid (اسید استیک)

اسید استیک در اصطلاحات انگلیسی صنایع یکی از ساده ترین اسیدهای آلی بفرمول CH3COOH است.

اسید آستیک

aceto , glycerides (استوگلیسریدها)

در اصطلاحات صنایع استوگلیسریدها دارای دو یا چند زنجیر اسید چرب هستند که به مولکول گلیسرول متصل می شوند و قابل تعویص توسط اسید استیک می باشند.

acetobacter (استو باکتر)

در اصلاحات تخصصی صنایع نوعی باکتری از خانواده acetobacteria هستند که الکل را به اسید استیک اکسیده می نماید.

acetoin (استوئین)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع استوئین توسط باکتری ها در مرحله رسیدگی کره تولید می شود. همچنین در زمان تخمیر توسط مخمری به نام yeast شکل میگیرد.

Acetylcholine (استیل کولین)

در اصطلاحات صنایع استیل کولیت سبب تحریک ماهیچه می شود و از نرون های عصبی در انتهای cholinergic nerves آزاد می شود.

استیل کولین در اصطلاحات صنایع

acid number (عدد اسیدی)

در اصطلاحات تخصصی صنایع اینگونه تعریف می شود که مقدار میلیگرم های پتاسیم قلیایی برای خنثی سازی اسیدهای چربی آزاد در یک گرم چربی است. با توجه به میزان چربی ها، خرابی یا فساد آن ها را مشخص می کند.

همچنین مطالعه کنید پرکاربردترین اصطلاحات حقوق

acidity (حموضت، اسیدیته، ترشی)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع به غلظت یون های H مثبت اتلاق می شود.

Actin (اکتین)

اکتین یکی از پروتئین های ماهیچه ای در اصطلاحات تخصصی صنایع است.

Activators (آکتیواتور)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع با توجه به آنزیم ها، موادی می باشند که باعث افزایش فعالیت آنزیم ها از طریق غیر ویژه می شوند. قبل از عمل آنزیم ها روی ماده، فعال کننده فعالیت خود را انجام می دهند.

Actomyosin (آکتومیوزین)

در اصطلاحات صنایع پروتئین قابل انقباض در ماهیچه ها که از آکتین و میوسین شکل گرفته است.

Actual (واقعی، حقیقی)

Additives (افزودنی ها)

در اصطلاحات تخصصی صنایع تمامی مواردی که به صورت عمده به غذا اضافه شده تا سبب حفظ و نگهداری، خوشمزگی و ظاهر خوب غذا شود.

افزودنی ها در اصطلاحات صنایع

Adenosine (ادنوزین)

در اصطلاحات صنایع ترکیبی از باز (آدنین) و قند (رایبوز) است.

adenosine diphosphate (ADP) (ادنوزین دی فسفات)

acceptable daily intake ADI (مصرف قابل قبول روزانه)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع به مقدار مواد شیمیایی لازم جهت افزودن به مواد غذایی در کارخانه گفته می شود.

Adiabatic (آدیاباتیک)

در اصطلاحات تخصصی صنایع فرایندی است که با تغییرات دما بدون انتقال حرارت همراه است.

adipose tissue (بافت آدیپور)

در اصطلاحات صنایع به بافت چربی در بدن گفته می شود.

aerobic (میکروارگانیسم های هوازی)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع به میکرواورگانیسم هایی گفته می شود که به اکسیژن احتیاج دارند.

Aflatoxin (آفلاتوکسین)

در اصطلاحات تخصصی صنایع به به سمی که توسط برخی میکرواورگانیسم ها مانند کپک ها تولید می شود، می گویند.

Agar (آگار)

در اصطلاحات صنایع عصاره خشک شده بعضی از گیاهان دریایی را اگار می نامند که برای ایجاد ژل به کار برده می شود.

اگار

Aging (عمل آوری آرد)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع برای طرز عمل آرد با عالم های اکسید کننده استفاده می شود. یعنی زمانی که آرد آسیاب شده چند هفته ای در انبار میماند، اثر ماندگی گرفته و حالت قوی تر و بیشتر ارتجاعی خمیر بیشتر شده و قرص نان برجسته تولید خواهد شد، همچنین آرد به تدریج بی رنگ می شود. عوامل شیمیایی سبب ایجاد این تغییرات در زمان کوتاه خواهد شد.

همچنین مطالعه کنید پرکاربردترین اصطلاحات متالوژی

Agricultural (زراعی، کشاورزی)

در اصطلاحات تخصصی صنایع به موضوعاتی و مواردی که با زراعت و کشاورزی در ارتباط هستند، اطلاق می گردد.

Aim (هدف)

Airan (آیران)

در اصطلاحات صنایع به شیر گاو ترش شده بوسیله لاکتوباسیلوس بولگاریکوس که در بلغارستان تهیه شده، آیران می گویند.

Alanine (اسید آمینه آلانین)

نوعی اسید آمینه غیر ضروری می باشد.

Albedo (آلبدو)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع مغز سفید قسمت داخلی پوست مرکبات را می گویند. به مزوکارپ نیز معروف است.

Albumins (آلبومین)

در اصطلاحات تخصصی صنایع به پروتئین ساده‌ محلول در آب که فاقد ماده خارجی است، در مقابل حرارت منعقد شده است.

Alcohol (الکل)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع به ترکیب تشکیل شده از عناصر کربن هیدروژن و نیتروزن با وزن مولکولی پایین و فرار گفته می شود.

alimentary pastes (فراورده های آرد سمولینا)

در اصطلاحات صنایع به خمیر شکل گرفته خشک که از آرد گندم با آب سمولینا و برخی مواقع شیر و تخم مرغ درست شده باشد. قیمت بیشتری از خمیر در هوای گرم خشک شده و سپس بقیه آن به آرامی خشک می شود. لوله ای شکل هستند و قطری به اندازه حدود ربع اینچ در 4/3 اینچ دارند.

allicin (آلیسین)

در اصطلاحات تخصصی صنایع به ترکیب گوگردی که در سیر طعم را به وجو می آوردف گفته می شود.

Almond (بادام، درخت بادام، مغز بادام)

Amadori (تغیر آرایش آمادوری)

واکنشی واسطه‌ای در بین واکنش های میلارد می باشد.

Amount (مقدار، میزان)

Amygdalin (آمیگدالین)

در اصطلاحات صنایع به گلوکوسیدی که در زردآلو، گسیلاس و بادام به وسیله آنزیم ئیدرولیز می شود.

Amylase (آنزیم آمیلاز)

به آنزیمی که نشاسته را هیدرولیز می نماید ،گفته می شود.

آنزیم امیلاز در اصطلاحات صنایع

Amylases (آمیلاز)

به آنزیم هایی که نشاسته و گلیکوژن را به مالتوز ئیدرولیز میکند، آمیلاز گفته می شود.

Amylograph (آمیلوگراف)

در اصطلاحات تخصصی صنایع اندازه گیری میزان غلظت خمیر آرد از زمانی که در 25 درجه سانتی گراد تا 90 درجه سانتی گراد حرارت داده اند. که در نتیجه خاصیت  ور آمدن خمیر آب را بخوبی اندازه میگیرد.

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات تخصصی بازرگانی

Amylopectin (آمیلوپکتین)

نشاسته حدود 20 تا 25 درصد آمیلوز دارد و مابقی آن آمیلوپکتین است.

Amylose (آمیلوز)

نشاسته متشکل از دو بخش آمیلوز و  آمیلوپکتین است. که بخش محلول تر و خطی تر آن آمیلوز نام دارد که با معرف های ید دار به رنگ آبی در خواهد آمد.

Anabolism (آنابولیسم)

در اصطلاحات تخصصی صنایع به مرحله ای که عملیات سازندگی شکل میگیرد، گفته می شود.

Analysis (جداگری، فرگشایی، تجزیه، تحلیل)

Annatto (آناتو)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع به رنگی که از غلاف‌ها و Bixin به دست می آید، گفته می شود. در رنگ آمیزی کره و پنیر طبق قانون استفاده می شود.

Anthocyanins (آنتوسیانین)

در اصطلاحات تخصصی صنایع، رنگ های قرمز، بنفش و آبی محلول در آب که در بیشتر گلها، برگ ها و میوه ها سافت می شود.

anti , staling agent (ضد بیاتی در نان)

در اصطلاحات صنایع به موادی گفته می شد که ماندگی را در نان عقب انداخته و باعث به وجود آمدن نان های کوچک و مغز نان می شوند.

antienzymes (ضدآنزیم)

در اصطلاحات انگلیسی به موادی اتلاق می شود که روی آنزیم های مخصوصی اثر میگذارند و از فعالیت آن ها جلوگیری می کنند.

antimycotics (ضد کپک)

در اصطلاحات تخصصی صنایع به موادی گفته می شود که از رشد کپک جلوگیری میکند. موادی نظیر پروپیونات سدیم و کلسیم، متیل هیدرو بنزوات ئیدروکسی بنزوات متیل.

antioxidant (ضد اکسیداسیون)

در اصطلاحات صنایع به موادی گفته می شود که توانایی جلوگیری یا مهار اکسیداسیون را دارند.

antioxidants (ضد اکسید کننده‌ها)

در اصطلاحات تخصصی صنایع بع موادی گفته می شود که از اکسیده شدن و زنگ زدگی پربی ها جلوگیری می کنند.

AOAC International (آ ، او ، آک)

سازمان شیمیدان های کشاورزی – این سازمان در سال 1384 تاسیس شد و کار خود را با مطالعه روی بارور کننده ها آغاز کرد.

Appertization (آپرتیزاسیون)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع به مراحلی اطلاق می شود که در طی آن همه میکرواورگانیسم های مهم در غذا از بین میروند.

Apple (سیب)

میوه‌ای از درخت مالوس سیلوستریس

Application (درخواست، درخواست نامه، پشت کار، استعمال)

Apricot (زردآلو)

arachidonic acid (اسید آراچیدونیک (آراشیدونیک))

در اصطلاحات تخصصی صنایع، زنجیره مستقیم اسید چرب است که 20 اتم کربن و 4 باند دوگانه دارد. اسید آراشیدویک تنها در اسید حیوانات یافت می شود.

همچنین مطالعه کنید مهم ترین اصطلاحات هنر

arachin (آراچین)

این ماده یکی از gloubin در بادام زمینی است.

Arginase (آرجیناز)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع  به آنزیمی که آرجنین را به اوره تبدیل کرده و برای نشاسته سیب زمینی به عنوان غلیظ کننده در آبگوشت، سس ها و غذاهای کنسرو شده استفاده می شود.

Arginine (آرجینین)

به عنوان اسید آمینه‌ای است که برای انسان بالغ ضروری می باشد.

Arsenic (آرسنیک)

در اصطلاحات صنایع یکی از عناصر کمیاب است که نه تنها برای حیوانات و گیاهان ضروری نیست بلکه برای انها کاملا سمی است حتی به مقدار ناچیز و کم.

Artificial (ساختگی، مصنوعی، بدلی)

ascorbic acid (اسید آسکوربیک)

این ماده دارای خاصیت احیاکنندگی بالایی است و یه عنوان یک ضد اکسید کننده در غذاها و محافظ رنگ قرمز گوشت استفاده می شود.

اسید آسکوربیک

ascorbic acid oxidase (اسید آسکوربیک اکسیداز)

در اصطلاحات تخصصی صنایع، آنزیمی گیاهی است که اسید آسکوربیک را به فرم dehydro تبدیل می نماید.

aseptic filling (پرکردن بهداشتی)

در اصطلاحات اگلیسی صنایع زمانی به کار میرود که غذای جامد یا مایع در قوطی استرلیزه می شود.

ash (خاکستر)

پس مانده پس از سوختن مواد آلی.

خاکستر

Asparagine (آسپارژین)

این ماده نوعی اسید آمنیه غیر ضروری می باشد.

آسپارژین در اصطلاحات صنایع

Aspartame (آسپارتام)

در اصطلاحات صنایع نوعی شیرین کننده مصنوعی است که قدرت شیرین کنندگی 200 برابر ساکاروز را دارد.

aspartic acid (اسید آسپارتیک)

نوعی اسید آمینه غیر ضروری.

Aspergillus (کپک آسپرژیلوس)

در اصطلاحات صنایع یکی از مهترین نوع قارچ هاست که گونه ای از آن به نام فلاووس سم آفلاتوکسین تولید میکند.

Attention (توجه، دقت، حواس، خاطر، ادبی و نزاکت)

Attribute (نشان، خواص، نسبت دادن، حمل کردن، شهرت، افتخار)

Available (فراهم، قابل استفاده، سودمند، در دسترس)

Average (میانگین)

Avidin (آویدین)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع به پروتئین سفیده تخم مرغ می گویند که با ویتامین B باند کرده و آن را غیرقابل هضم می نماید.

Avocado (آوکادو)

آوودکا یا گلابی های تمساح که اکثرا در نواحی استوایی آمریکا رشد می کند.

آواکادو

Aw (فعالیت آبی)

این اصطلاح در صنایع بیشتر در قسمت خشک کردن مواد غذایی و میکروبیولوژی مواد غذایی استفاده می شود. و به میزان آب در دسترس در مواد غذایی می گویند که مورد استفاده میکروارگانیسم ها قرار دارد.

Azeotrope (آزوتروپ)

در اصطلاحات صنایع به مخلوطی از آب و حلال های آلی گفته می شود که در صورت حرارت پایین تر از نقطه جوش، تقطیر می شوند.

Azotobacter (ازوتو باکتر)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع به جنسی از باکتری ها از خانواده Azotobacteriaceae گفته می شود که ازت هوا را گرفته و به ازت بافتی خودشان تبدیل می کنند.

Azotobacter (ازتوباکتر)

این جنس خاکزی خانواده باکتریاسه، نیتروژن خاک را گرفته و به آمونیاک تبدیل می کنند.

B

b , galactosidase (بتا گالاکتوزیداز)

در اصطلاحات تخصصی صنایع به آنزیمی که بتا گالاکتان را هیدرولیز می کند، گفته می شود.

همچنین مطالعه کنید مهم ترین اصطلاحات معماری

Babcock test (تست بابکوک)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع نوعس تست است که برای اندازه‌گیری چربی استفاده می شود.

Bacillus cereus (باسیلوس سرئوس)

در اصطلاحات صنایع باکتری اسپورزا است که در غلات مخصوصا برنج وجود دارد و سبب تولید انتروتوکسین می شود.

Bacon (بیکن)

به گوشت عضله پشت خوک که دودی شده است می گویند.

bacterial ring rot (پوسیدگی حلقوی باکتریایی)

در اصطلاحات تخصصی صنایع نوعی پوسیدگی باکتریایی است که در غده های سیب زمینی موجود است و در هنگام فروش و پس از آن دیده می شودو عامل این غدد انواع باکتری های مختلف است.

bacterial soft rot (پوسیدگی نرم باکتریایی)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع نوعی فاسد شدن میوه و سبزیجات است که به شکل لزج و نرم شدن است و معمولا بوی نامطبوعی دارد.

bacterial spot (لکه باکتریایی)

در اصطلاحات صنایع به نوعی فساد باکتریایی در گوجه گفته می شود که به شکل لک در روی آن ظاهر می گردد. عامل این لک ها می تواند باکتری های مختلفی باشد.

bactericidal (باکتریوسیدال)

در اصطلاحات تخصصی صنایع به ترکیبی گفته می شود که سبب کشتن باکتری ها می گردد.

bactericide (باکتری کش)

شامل ماده شیمیایی است که باکتری ها را میکشد و از بین میبرد.

bacteriocin (باکتریوسین)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع پپتیدهای آنتی بیوتیک تولید شده بوسیله باکتری های اسید لاکتیک است که سبب نابودی سایر میکروارگانیسم ها می گردد.

bacteriophage (باکتریوفاژ)

ویروس هایی هستند که به باکتری ها حمله کرده و موجب مرگ آن ها می شوند.

bacteriophage (باکتری خوار)

در اصطلاحات صنایع به ویروس ویژه باکتری ها گفته می شود که می تواند باعث ایجاد عفونت در باکتری شوند. ایجاد عفونت با باکتری خوارها روشی تخصصی است بطوری که یک باکتری خوار مشخص معمولا گونه و حتی سویه های محدود مخشصی را مورد حمله قرار می دهد.

bacteriostatic (باکتری ایستا)

در اصطلاحات تخصصی صنایع عامل یا ترکیبی است که از رشد باکتری ها بدون کشتن آن ها جلوگیری می کند.

bacteriostatic (باکتریواستاتیک)

در اصطلاحات انگلیسی به شرایط و وضعیتی که از رشد باکتری ها جلوگیری می کند، گفته می شود.

bacteroid (باکتری واره)

در اصطلاحات صنایع به یاخته متورم و تغییر شکل یافته که در غده های موجود در ریشه گیاهان تیره رنگ مشاهده می شوند.

Bactoflash (مایه فوری لبنیات)

در اصطلاحات تخصصی صنایع در صنعت تخمیری لبنیات به مایع لاکتیکی غلیظی گفته می شود که به روش انجماد فوری (نیتروژن مایع) به شکل منجمد نگهداری می شود و به همین شکل عرضه می گردد. مقدار 70 میلی لیتر از این مایه ترش را برای تخمیر 1000 لیتر شیر استفاده می کنند.

Bactofugation (جداسازی مکانیکی باکتری ها (باکتوفوگاسیون))

در اصطلاحات انگلیسی صنایع به پاکسازی و حذف باکتری ها از مواد غذایی به خصوص شیر با استفاده از نیروی گریز از مرکز گفته می شود.

Bactogen (باکتوژن)

دستگاهی برای تخمیر مداوم آزمایشگاهی است.

Bagasse (تفاله نیشکر)

در اصطلاحات صنایع به پس مانده حاصل از عصاره گیری نیشکر گفته می شود که حدودا 50 درصد سلولز، 25 درصد همی سلولز و 25 درصد هم لیگنین دارد. از تفاله نیشکر برای سوخت و ساز مقوا و مصرف حیوانات استفاده میگردد.

Baguette (نان فرانسوی)

در اصطلاحات تخصصی صنایع نوعی نان فرانسوی است که 250 گرم وزن و حدودا 60 سانتی متر طول دارد و پوستی برشته و خشک دارد. این نان معمولا مناسب برای تهیه ساندویچ است.

نان فرانسوی

baker’s yeast (مخمر نانوایی)

در نانوایی ها برای ور آوردن خمیر به جای خمیر مایه ترش سنتی به کار برده می شود.

مخمر نانوایی در اصطلاحات صنایع

bakey taste (طعم پختگی)

در اصطلاحات تخصصی صنایع طعمی است که در چای تهیه شده در دماهای بالا به دست می آید. البته لازم به ذکر است که طعم سوختگی نیست.

baking powder (پودر نانوایی)

ماده ای که حاوی بی کربنات سدیم است و با ترکیبات دیگری مانند اسیدهای آلی مخلوط شده است. در هنگام تولید خمیر و پخت نان در نانوایی گاز Co2 تولید کرده و سبب ور آمدن خمیر شده و محصول اسفنجی می دهد.

Baking powder (بکینگ پودر)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع از پودر خمیر برای خمیرمایه استفاده می شود که هدف آن ایجاد گاز و افزایش حجم کیک و نان هاست.

بکینگ پودر

baking soda (جوش شیرین)

پودری که در برابر حرارت و ترکیب با اسیدها گاز Co2 تولید کرده و معمولا در نانوایی ها برای اسفنجی شدن محصولات به کار برده می شود. فرمول شیمیایی آن HCO3Na است.

banana (موز)

میوه درختی به نام موسا

bar code (کالا رمز)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع خطوطی است موازی که برای بسته بندی محصولات استفاده می شود. این خطوط مشخص کننده شماره کالا هستند که با کمک دستگاه خاصی خوانده می شود.

Barley (جو، شعیر)

یکی از سخت ترین غلات که نام علمی هوردئوم ولگار دارد.

Barleysugar (آب نبات)

Barleywater (ماشعیر)

Barn (انبار مزرعه)

در اصطلاحات صنایع به انبارهایی که برای نگهداری محصولات مزرعه اطلاق می شود.

Barophile (فشارگرا)

موجودی زنده ای که نمای بهینه آن در فشارهای بالا شکل میگیرد.

Barotolerant (فشارپذیر)

در اصطلاحات انگلیسی به موجود زنده‌ای که فشارهای بالا را تحمل می کند، گفته می شود.

Barrier (مانع)

Base (باز)

یک ماده قلیایی است که در محلول تولید یون هیدروکسی (HO) و با اسیدها سبب تولید نمک می شود.

base box (واحد سطح ورق حلبی)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع واحدی سطح ورق حلبی که برای ساخت قوطی های کنسروها استفاده میشود معادل 31360 اینچ مربع است.

Basidiomycetes (بازیدیومیستها)

در اصطلاحات صنایع رده ای از قارچ هاست که علاوه بر هاگ غیر جنسی، هاگ ویژه دیگری به نام Basidiospore (هاگ جنسی آزاد، هاگ جنسی خارجی) تولید می نماید.

همچنین مطالعه کنید مهم ترین اصطلاحات شیمی

Basidiospore (بازیدیوسپور)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع به اسپور جنسی که قارچ‌های رده بازیدیو میست تولید میکند، گفته می شود. این اسپورها روی عضوی به نام بازیدی شکل میگیرند و معملا آزاد هستند.

Basidium (بازیدیوم)

عضوی است در قارچ‌های رده بازیدیو میست که بر روی آن هاگ های جنسی به نام بازیدیو سپور یا همان هاگ جنسی خارجی شکل میگیرد.

Batch (مقدار نان دریک پخت، دسته)

Batter (خمیر رقیق)

در اصطلاحات انگلیسی صنایع به خمیری که برای پوشش محصولاتی نظیر قطعات ماهی استفاده می شود، میگویند. همچنین به خمیر رقیقی که در کیک مور نیز استفاده میشود، گفته می شود.

baudouin test (آزمایش روغن کنجد)

در اصطلاحات صنایع با ترکیب روغن خام کنجد با اتانول و آمونیاک و محلول ساکاروز اسیدی محلولی با رنگ صورتی پررنگ تولید می شود. به کمک این آزمایش میتوان مقدار روغن کنجدی که در روغن های دیگر موجود است را اندازه گیری کرد. در هند برای تشخیص روغن کنجد در روغن حیوانی و در ایتالیا برای تشخیص روغن کنجد در روغن زیتون استفاده می شود.

baume (بومه)

beaded can (قوطی کنگره دار)

bean (باقلا، لوبیا، دانه، حبه)

Beef (گوشت گاو)

beef tea (جوشانده گوشت گاو)

Beefalo (بیفالو)

beet root (چغندر لبویی)

beizoic acid (اسید بنزوئیک)

belt conveyor (تسمه نقاله)

belt press (عصاره گری تسمه ای)

beneficial effect (اثرات سودمند)

benign (خوش خیم)

Bentonite (بنتونیت)

benzoic acid (بنزوئیک اسید)

beri beri (بری بری)

Berry (سته)

beta particles (ذرات بتا)

beta rays (اشعه بتا)

BHT (هیدروکسی تولوئن بوتیلیت شده)

Bifid (منشعب)

Bifidobacteria (بیفیدوباکتریا)

Bifidobacterium spp (بیفیدوباکتریوم)

Bin (کندو)

binding agent (ماده چسبنده)

bio , autographic method (روش بیو اتوگرافیک)

bio , electerical impedance (مقاومت الکتریکی زیستی)

bioconvertion (زیت تبدیلی)

biodegradable (تجزیه پذیر زیستی)

biological availability (ارزش زیستی غذا)

biological oxidation (اکسیداسیون زیستی)

biological value (ارزش زیستی غذا)

bioluminescence (نورتابی حیاتی)

bioreactor (واکنش گر زیستی)

biotic phase (بخش زنده)

biotin (بیوتین ، ویتامین H)

Biovar (بیووار، زیمونه)

Biscuit (بیسکوئیت)

Bitter (تلخ)

bitty cream (خامه بریده)

bitty cream (انعقاد شیرین)

bixin (بیکسین)

black mold rot (پوسیدگی کپکی سیاه)

black olive (زیتون سیاه)

همچنین مطالعه کنید مهم ترین اصطلاحات برق

black plate (ورق سیاه)

black rot (پوسیدگی سیاه)

black spot (نقطه سیاه)

black spots (لکه سیاه، نقاط سیاه)

blackberry (تمشک)

blancher (دستگاه آنزیم بری)

Blanching (آنزیم بری)

blast freezing (انجماد هوایی)

blastospore (بلاستوسپور)

bleaching (رنگ بری)

bleaching agent (بی رنگ کننده)

bleeder (شیر خروج هوا)

blue milk (شیر لکه آبی)

blue mold rot (پوسیدگی کپکی آبی)

BOD (بی ، او ، دی)

Body (قوام)

body flange (لبه بدنه قوطی)

body hook (قلاب بدنه)

boil , in , bag (کیسه مقاوم به حرارت)

boiled sweet (خمیر پولکی)

boiler scale (رسوب دیگ بخار)

boiling point (نقطه جوش)

boiling water (آب درحال جوش)

bolting (الک کردن)

Bond (قید، بند، زنجیر، عهد)

bone charcoale (زغال حیوانی)

bone meal (پودر استخوان)

Boost (ترقی، بالار فتن، ترقی دادن، جلو بردن، بالا بردن)

Borax (بوراکس)

boric acid (اسید بوریک)

boron (بور)

Bottle (بطری، شیشه، محتوای یک بطری، در بطری ریختن)

bottled tea (نوشابه چای)

bottom seam (درز کف قوطی)

bottom yeast (مخمر کف زی)

botulinum cook (پخت بوتولینم)

botulism (مسمومیت بوتولیک، بوتولیسم)

bound water (آب مقید)

bowel (روده بزرگ)

Braise (بخارپز کردن)

Bran (سبوس)

Bread (نان)

bread improver (بهبود دهنده نان)

bread molds (کپک های نان)

break point chlorination (نقطه عطف کلر زنی آب)

breather (روزنه دار)

breathing package (بسته بندی تهویه ای)

breeding (پرورش ، تولید مثل)

bright tea (چای خوشرنگ)

brine (آب نمک)

brisk tea (چای غلیظ)

Brix (بریکس، درجه بریکس)

Brix (غلظت مواد جامد)

brix , acid ratio (نسبت بریکس، اسید)

brix hydrometer (چگالی سنج بریکس)

broad bean (باقلا)

broasting (سرخ کردن فشاری)

Broasting (براستینگ)

Broccoli (کلم گل سبز، بروکلی)

Broil (کباب کردن)

Broiling (برویلینگ)

Bromelin (بروملین)

broth medium (محیط کشت مایع)

browing reaction (واکنش قهوه ای شدن)

brown flour (آرد قهوه ای)

brown rot (پوسیدگی قهوه‌ای)

brown sugar (شکر قهوه ای)

brownian movement (حرکت براونی)

browning reactions (واکنش قهوه ای شدن)

brucellosis (تب مالت)

brussels sprouts (کلم تکمه ای)

bucket elevator (بالابر سطلی)

buckling of cans (کج شدگی درز قوطی، پیچیدگی درز قوطی)

budding (جوانه زدن)

Buffer (بافر)

Bulb (پیاز)

bulgarian buttermilk (دوغ بلغاری)

Bulgarian milk (شیر بلغاری)

bulgur wheat (بلغور گندم)

bulk (جسم، توده، انباشته شدن)

bulk culture (کشت حجیم (مایه ترش))

bulk density (دانسیته توده)

bulking agent (ماده حجیم دهنده)

buni (قهوه زیر درختی)

Burger (کباب تابه ای)

Burnt (طعم سوختگی)

bursting stenght (مقاومت در مقابل ترکیدن)

butanediole (بوتاندیول)

butter cake (کیک روغنی)

butter fat (چرب شیر)

butter milk (دوغ کره)

butter spread (کره نرم)

buttermatic (کره زن مداوم)

button colony (پرگنه دکمه ای)

butylated hydroxy anisole(BHA) (بی . اچ . ا)

butylated hydroxy toluene(BHT) (بی . اچ . تی)

butyric acid (اسید بوتریک)

butyric acid bacteria (باکتریهای بوتیریکی)

butyrics (بتکتری های بوتیریکی)

BV (مقدار بیولوژیک)