اصطلاحات والیبال به انگلیسی
19
جولای

اصطلاحات والیبال با ترجمه انگلیسی

اصطلاحات والیبال با ترجمه انگلیسی

در هر شغلی و هر رشته ورزشی اصطلاحات خاصی وجود دارد که فقط در آن محیط استفاده می شود. رشته والیبال یکی از رشته های پرطرفدار است و از این قانون مستثنا نیست و پر است از این اصطلاحات و تکنیک های ریز و درشت.

همانطور که میدانیم در طی بازی گزارشگران سعی دارند تا برخی تکنیک ها و اصطلاحات والیبال را برای ما توضیح دهند و با تماشای بازی متوجه این اصطلاحات خواهید شد. اما گاها ممکن است که بازی را با زبان اصلی ببینیم و پر باشد از اصطلاحات فنی و تخصصی و متاسفانه برای برخی از این اصطلاحات معادل فارسی وجود ندارد.

در ادامه اصطلاحات والیبال با ترجمه انگلیسی را شرح داده ایم که شامل اطلاحات فنی و خطا می شود. این مجموعه توسط تیم تخصصی ترجمه مقاله ترجمر تهیه شده است و امیدواریم که برای شما و مترجمان عزیز مفید واقع شده باشد.

ACE (امتیاز بازی)

اصطلاح ACE زمانی بکار برده می شود که سرویس به طور مستقیم به امتیاز تبدیل تبدیل گردد. معمولا این حالت موقعی رخ خواهد داد که توپ مستقیما به زمین بازی برخورد کند یا اینکه دریافت کننده تیم حریف نتواند توپ را دریافت و کنترل نماید.

اصطلاحات والیبال

ATTACK (آبشار)

در اصطلاحات والیبال ، یک حرکت تهاجمی در ضربه زدن به توپ که به آن SPIKE هم گفته می شود. در انجام این حرکت مهاجم باید تا حد امکان ارتفاع بگیرد پس باید فاصله لازم را با تور رعایت کند. حرکت حداقل باید از فاصله 3 متری شروع شود و معمولا با سه گام انجام خواهد شد. برای پرش باید از دو پا استفاده کنید.

اصطلاحات والیبال

BACK SET (پاس پشت)

نوعی پاس که پاسور برای مهاجم پشت سر خود، ارسال می کند. در اصطلاحات والیبال این ضربه به عنوان پاسی برای زدن اسپک نیز استفاده می شود ولی در صورتی که شرایط مهیا باشد. در غیر این صورت به عنوان نقطه ای برای شروع حمله در نظر گرفته خواهد شد.

اصطلاحات والیبال

BLOCK (دفاع روی تور)

یک بازی دفاعی در بالای تور است که در آن یک یا چند بازیکن، سعی می کنند که مسیر توپ ورودی به زمین را مسدود کنند یا سرعت توپ ورودی را کاهش دهند. این تکنیک آخرین تکنیکی است که بازیکنان می آموزند. اما اجرای این فن کمی مشکل است زیرا به عوامل متعددی مانند بلندی پاس، زمان پرش، فاصله پاس پاسور و … .

اصطلاحات والیبال

COMMIT BLOCK (دفاع با تعهد)

در اصطلاحات والیبال به معنای تعهد به دفاع روی تور در برابر مهاجم از قبل تعیین شده. در این دفاع بازیکنان پس از زده شدن سرویس و حمله تیم مقابل به سرعت واکنش نشان داده و از کسب امتیاز حمله جلوگیری با می کنند. دفاع با تعهد در بهترین حالت باعث کسب امتیاز می شود.

اصطلاجات والیبال

COMPETENCY (شایستگی)

قابلیت اجرای یک تکنیک طبق استاندارد مورد نظر مربی. مربیان معمولا برای اجرای تکنیک ها و فنون روش های خاص خود را دارند یا حداقل از بازیکن انتظار دارند که مطابق دستورات عمل کنند. پس در شرایط خاص و بحرانی باید بازیکن شایستگی خود را نسبت به دستورات مربی نشان دهد.

همچنین مطالعه کنید ترجمه همزمان چیست؟

COVER (پوشش)

در اصطلاحات والیبال به معنی دفاع کردن از یک منطقه ای از زمین. قرار گرفتن بازیکنان نزدیک مهاجم یا پشت دفاع روی تور به منظور بازیابی توپ که توسط بازیکن تیم مقابل وارد زمین می شود. در این مرحله بازیکنان حالت دفاعی به خود میگیرند تا از حمله تیم مقابل جلوگیری شود.

CROSS-COURT (آبشار زاویه (قطری))

در اصطلاحات والیبال به معنی آبشار به سمت مخالف میدان. آبشاری که از کنار آنتن زده می شود و نسبت به خط کناری دارای زاویه می باشد. در این آبشار توپ از لبه تور تیم مهاجم حرکت کرده و در صورت حرکت و ضربه درست در خط کناری سمت مخالف زمین تیم مدافع می نشیند.

آبشار زاویه ای

DEFENSE (دفاع داخل میدان (عقب زمین))

در اصطلاحات والیبال  به معنی استراتژی و تاکتیک یک تیم برای دریافت ضربه تهاجمی تیم مقابل به کاربرده می شود. در این دفاع مسئله مهم جایگری درست توپگیرها و عمل دفاع روی تور است. مدافعان روی تور باید مکمل یکدیگر باشند و هماهنگی بین آنها برقرار باشد. دفاع داخل میدان محل هایی را پوشش می دهند که دفاع روی تور پوشش نداده است.

دفاع عقب زمین

DIG (توپگیری)

در اصطلاحات والیبال  به معنی تکنیکی که برای دریافت آبشار حریف استفاده می شود. یکی از بخش های مهم در بازی توپگیری است. این مرحله به عنوان اولین قدم برای حمله است. اگر توپگیری به شکل اشتباهی انجام شود استارت حمله خراب خواهد شد و امتیاز مرحله از دست خواهد رفت.

توپ گیری

DINK (TIP) (جاخالی)

در اصطلاحات والیبال  به معنی یک آبشار آرام و راحت که برای فرستادن توپ به منطقه خالی زمین حریف؛ یعنی پشت یا کنار دفاع روی تور حریف استفاده می شود. شما در این حرکت باید از فضای خالی و غیر قابل توجه تیم مقابل نهایت استفاده را ببرید.

جا خالی اصطلاحات والیبال

DIVE (شیرجه)

در اصطلاحات والیبال  به معنی یک تکنیک که در دفاع داخل میدان استفاده می شود. بازیکن با کشیدن بدن خود در حالت دراز کش روی زمین، با یک یا دو دست و یا با مشت از تماس توپ با زمین جلوگیری کرده و آن را باز می یابد. در این حرکت سعی کنید تا حد امکان به جلو حرکت کنید و خود را هل دهید و به سمت جلو شیرجه بزنید.

شیرجه در اصطلاحات والیبال

DUMP (جاخالی پاسور)

یک جاخالی غافلگیر کننده که توسط پاسور و در زمین تماس روانه زمین حریف می شود. پاسور در این حرکت طوری رفتار می کند که انگار قرار است به مهاجم برای حمله پاس دهد. به نوعی بازیکنان تیم مقابل را فریب می دهد. از این فریب استفاده کرده و توپ را در زمین تیم مقابل جای خواهد داد.

همچنین مطالعه کنید معرفی بهترین مترجم های ایران و جهان

FLOAT SERVE (سرویس موجی)

در اصطلاحات والیبال  به معنی یک سرویس که در آن توپ بدون چرخش و قوس دار حرکت می کند تا مسیر حرکتش برای بازیکنان تیم مقابل غیرقابل پیش بینی باشد.

سرویس موجی در والیبال

FOREARM PASS (ارسال با ساعد)

دست ها طوری کنار هم قرار می گیرند که از مچ دست تا آرنج، سطحی را تشکیل می دهند که برای ارسال توپ، با آن تماس پیدا می کند. هرچقدر سطح تماس دست با توپ بیشتر باشد توپ به هدف موردنظر نزدیک تر خواهد بود.

ارسال با ساعد در اصطلاحات والیبال

FREE BALL (توپ آزاد)

توپی که به صورت قوسی و با سرعت کم طوری وارد زمین حریف می شود که ارسال و هدایت آن را حت است. در این مرحله از بازی تیم سه ضربه که مجاز بوده به توپ زده است و ضربه سوم منجر به اسپک نشده و ناچار خواهند بود توپ را به آرامی با ساعد از روی تور رد کنند و به زمین حریف بفرستند.

JUMP SET (پاس با پرش)

در اصطلاحات والیبال  به معنی تکنیکی که پاسور برای ارسال پاس یا حفظ توپ ارسالی، جهش می کند. در این پاس ها که با پرش همراه هستند شروع با نوسان دست از عقب به سمت جلو میباشد. زمانی که توپ در اوج پرش با دستانتان تماس پیدا میکند نیروی دست ها را به توپ منتقل کنید. پس از فرستادن توپ دست ها را به دنبال توپ بکشید.

پاس با پرش در والیبال

KILL BLOCK (دفاع روی تور منجر به امتیاز)

به معنی دفاع روی تور ی که منجر به امتیاز مستقیم برای تیم مدافع شود. در این حرکت فرقی نمی کند دفاع دونفره باشد یا سه نفره، وقتی توپ به زمین حریف برگردد و به منطقه خالی برخورد کند، دفاع منجر به کسب امتیاز خواهد شد.

KILL SHOT (آبشار منجر به امتیاز)

در اصطلاحات والیبال  به معنی آبشاری که منجر به امتیاز مستقیم برای تیم مهاجم شود. در مرحله اول باید قدم هایتان با توپ هماهنگ شود. در آبشار دستتان را شل نگیرید و از طرفی هم سفت نکنید، حرکت دست باید سریع و تهاجمی باشد.

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات شیمی

LATERAL SET (پاس از پهلو)

به معنی نوعی پاس که پاسور از کنار برای مهاجم ارسال کند (نه از پست و یا جلو). دو پا از مفصل زانو باید خم شده باشند. در حالی که یک پا از زانو خم شده و پای دیگه کاملا کشیده شده باشد روی پای خمیده بنشینید و همزمان پنجه بزنید. به سرعت دست ها را به دنبال توپ بکشید و بروی ران و باسن و پشت بغلتید.

پاس از پهلو

LIBERO PLAYER (بازیکن لیبرو)

یک بازیکن که فقط می تواند در خط عقب حضور داشته باشد. او نمی تواند سرویس و آبشار بزند و در دفاع روی تور شرکت کند. جایگزینی او جز تعویض های تیم محسوب نمی شود. لیبرو باید تخصص کافی در دفاع را داشته باشد و هر تیم مجاز به داشتن بیش از یک بازیکن لیبرو در زمین نیست.

LINE SHOT (آبشار مستقیم (راست به راست))

در اصطلاحات والیبال  به معنی آبشاری که به سمت خط کناری نزدیک مهاجم در زمین حریف، زده می شود (آبشار در مسیر مستقیم). برای انجام این حرکت مطمعن شوید که در موقعیت مناسب قرار گرفته باشید. از طرف دیگر نیز مواظب پاسور باشد و بدنتان را در وضعیت مناسب قرار دهید.

آبشار مستقیم در والیبال

MIDDLE BLOCKER (مدافع میانی)

در اصطلاحات والیبال  به معنی بازیکنی که با تعویض موقعیت خود، همواره در وسط مداقعات روی تور قرار می گیرد تا برای دفاع در همه مناطق روی تور حضور یابد. در حمله او معمولا مهاجم سرعتی زن می باشد.

OFFENSE (تهاجم)

استراتژی و تاکتیک هایی که به وسیله تیم کنترل کننده توپ استفاده می شود و شامل: سرویس، دریافت سرویس، پاس دادن و آبشار می باشد. در تهاجم شما با توجه به دستورات مربی و تکنیک هایی که تمرین کرده اید عمل کرده تا امتیاز بگیرید.

PENETRATION (نفوذ)

در مرحله اول ؛ حرکت پاسور از خط عقب به سمت محلی که دریافت اول باید به آنجا برسد. در مرحله دوم؛ توانایی مدافع روی تور برای نفوذ دادن دست ها به زمین حریف. رعایت این دو مرحله برای نفوذی درست و کاربردی ضروری است.

PIPE

در اصطلاحات والیبال  به معنی حمله ی بازیکن عقب زمین از میانه زمین. پاسی که برای دریافت کننده – مهاجم خط عقب و در منطقه شش ارسال شود. از این پاس به صورت ترکیبی با یک مهاجم سرعتی و در ارتفاعی حدود یک متر مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات بسکتبال

RALLY (رالی)

  • از نقطه شروع سرویس تا لحظه ای که توپ متوقف شود.
  • بازی که در طول زده شدن سرویس تا کسب امتیاز انجام می شود.
  • همینطور سیستم امتیازدهی در والیبال است.

ROTATION (چرخش)

چرخش یک موقعیتی بازیکنان در جهت عقربه های ساعت، پس از گرفتن وظیفه زدن سرویس از تیم مقابل. تیمی که توپ را از دست می دهد اجازه چرخش ندارد. تا زمانی که تیم مقابل توپ را حفظ کند و تیم نتواند توپ را برای زدن سرویس به دست آورد.

SCREEN (مسدود)

یک حرکت خطا، که در آن بازیکنان تیم سرویس زننده، دید دریافت کننده های حریف، نسبت به سرویس زننده را مسدود می کنند. در اصطلاحات والیبال مسدود کردن اولین خط دفاعی در برابر حملات تیم حریف است. کسی که به عنوان مسدود کننده است در کسری از ثانیه می تواند مسیر تو را تغییر را تغییر دهد.

SKYBALL SERVE (سرویس خیلی بلند)

در اصطلاحات والیبال  به معنی نوعی سرویس از پایین که در آن، بازیکن طوری به توپ ضربه می زند که توپ در یک مسیر عمودی و با ارتفاع زیاد، وارد زمین حریف شود. هدف از این سرویس گمراه کردن بازیکنان حریف است.

SOFT BLOCK (دفاع روی تور نرم)

به معنی نوعی دفاع روی تور که در آن، مدافع سعی می کند طوری توپ را به سمت زمین خودی منحرف کند و سرعت آن را کم کند و در نتیجه بازیابی آن برای مدافعان داخل میدان راحت می باشد.

SWITCK (تغییر موقعیت)

در اصطلاحات والیبال  به معنی تغییر موقعیت برنامه ریزی شده موقعیت ها در زمین بازی برای دستیابی به اهداف تدافعی یا تهاجمی. جابجایی بازیکنان به یک موقعیت دیگر باید پس از ضربه سرویس زن اتفاق بیافتد. این تغییر موقعیت باید با فکر و برنامه ریزی شده باشد.

A

بازیکن پشت خط زنی که  نزدیک به خط طولی ست چپ زمین قرار دارد. (A-B-C-D)

اصطلاحات والیبال

ANTENNA (آنتن)

در لبه های بیرونی تور میله های عمودی اتصال داده شده اند که در اصطلاحات والیبال به آنتن معروف اند. هر میله 32 اینچ (80 سانتی متر) بالاتر از لبه تور قرار گرفته اند و مشخص کننده محدوده عبور توپ از فراز تور هستند.

ASSIST (پاس منجر به امتیاز)

پاس دادن یا فراهم کردن توپی که با پنجه زده شده برای هم تیمی که به قصد خواباندن تو در زمین حریف باشد. اگر این پاس به امتیاز منجر شود در اصطلاحات والیبال Assist گفته می شود.

ATTACK ATTEMPT (تلاش هجومی)

وثتی کی بازیکن تلاش می کند تا به یک دور بازی خاتمه دهد و با زدن توپ به زمین حریف حمله میکند.

ATTACK BLOCK (سد کردن حمله)

زمانی که تیم دریافت کننده تلاش هجومی می کنند تا سدی را برای توپ آبشار زده شده ایجاد کنند و مانع از عبور توپ از تور و کسب امتیاز شود. اصطلاح دیگری که برای سد کردن حمله به کار میرود، دفاع روی تور است.

دفاع در حمله

ATTACK LINE (خط یک سوم)

خطی که در فاصله سه متری از تور و به موازات آن قرار دارد. بر اساس قوانین، بازیکنی که پشت خط زن است نمی تواند پرش کرده و به توپ ضربه بزند، مگر آنکه جهش خود را از محوطه پشت خط یک سوم شروع کرده باشد. این خط بازیکنان جلوی زمین را از بازیکنان پشت خط زن جدا می سازد.

ATTACKER (مهاجم)

مهاجم به  نام های «اسپک‌زن» و «آبشارزن» هم شناخته می شود. زمانی که بازیکنی به قصد خاتمه دادن به بازی به نفع تیم خود، به سمت زمین حریف ضربه تهاجمی میزند.

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات فوتبال

AUDIBLE (مکالمه قابل شنیدن)

شامل نکات، تاکتیک ها، توضیحات و مکالماتی است که بین دو رالی بین بازیکنان گفته می شود. این نکات بسیار مهم اند زیرا بر اساس شرایط بازی به دست آمده و بازیکنان باید آن ها را رعایت کنند.

AUXILIARY SETTER (پاسور کمکی)

در اصطلاحات والیبال بازیکنی است که به عنوان پاسور دوم  تعیین می شود. وظیفه او زمانی شروع می شود که پاسور اول نتواند حرکت پاس را به درستی انجام دهد یا از انجام او ناتوان باشد.معمولا این بازیکن در سمت راست خط جلو قرار گرفته و ان وظیفه را برعهده دارد.

B

بازیکن پشت خط زن که بین کناره سمت چپ خط طولی و میانه زمین مستقر شده است. (A-B-C-D)

BACK ONE (پاس پشت یک)

پاسی که سریع و پایین است و مهاجمی به آن ضربه می زند که دقیقا پشت پاسور حضور داشته باشد.

پاس پشت یکدست

BACK ROW (بازیکنان پشت خط‌زن)

سه بازیکنی که در زمین بازی حضور دارند و موقعیت آ«ها به خط انتهای زمین نزدیک است.

بازیکن پشت خط زن در اصطلاحات والیبال

BACK ROW ATTACK (حمله بازیکنان پشت خط زن)

زمانی که یکی از بازیکنان پشت خط‌زن که در پشت خط یک سوم قرار دارد جهش می کند و به توپ ضربه آبشار می زند.

BACK SLIDE (پاس بریده‌ی پشت)

پاسی سریع و بریده که به پشت پاسور رها خواهد شد.

BASELINE (خط انتهای زمین)

در اصطلاحات والیبال محدوده انتهای زمین والیبال را می گویند.

BEACH DIG (توپگیری ساحلی)

زمانی که بازیکن توپ را به حالت دست باز دریافت می کند. (برای توضیح بیشتر و واضح تر می توانید به کلمه Deep Dish رجوع کنید)

BLOCK ASSIST (دفاع روی تور منجر به امتیاز)

تلاشی که بازیکنان روی تور انجام می دهند تا توپی که در نزدیکی تور است را قطع کنند و در نهایت موفقیت آمیز بوده و منجر به خاتمه یک رالی شود. هر بازیکنی که روی تور حضور داشته باشد و به این رالی خاتمه دهد یک هنوان دفاع منجر به امتیاز را دریافت خواهد کرد.

BLOCK SOLO (دفاع روی تور یک‌نفره)

تلاشی موفقیت آمیز به منظور قطع کردن توپ در نزدیک تور که به یک رالی ختم شود.

BLOCK SOLO

BLOCKING ERROR (خطای دفاع روی تور)

تمامی مواردی که منجر به نقض قوانین در هنگام دفاع تور از قبیل، لمس تور، عبور از میانه‌ی زمین، دفاع کردن روی پاس پاسور و … را شامل خواهد شد.

BREAK (بریک)

زمانی که مهاجم حرکت خود را بطور ناگهانی تغییر می دهد.

BREAK POINT (بریک پوینت)

به نقطه ای که مهاجم مسیر حرکت خود را تغییر دهد ، میگویند.

BROAD JUMP (پرش بلند)

پرشی که مهاجمان در مسیر حرکت خود انجام می دهند.

پرش بلند در اصطلاحات والیبال

BUMP (ساعد زدن)

از این اصطلاع برای توصیف پاس دادن با ساعد استفاده می شود.

BUMP PASS (پاس با ساعد)

به کارگیری ساعدهای پیوسته برای پاس دادن و یا پاسی که منجر به حمله د حالت دست پایین شود.

C

حمله بازیکن پشت خط زن که بین میانه‌ی زمین و کناره‌ی سمت راست خط طولی مستقر شده است. (A-B-C-D)

CENTER LINE (خط مرکز زمین)

در اصطلاحات والیبال مرزی که زمین بازی را به دو نیمه مساوی تقسیم کرده و در زیر تور امتداد دارد.

CHESTER (چستر)

زمانی که ضربه آبشار به قفسه‌ی سینه حریف برخورد می کند. (نوعی 6 پک)

CLOSING THE BLOCK (بستن دیوار دفاعی)

حرکاتی که شامل مسئولیت های دفاعی مثل زاویه دادن بدن نسبت به مدافع اولی، می شود.

بستن دیوار دفاعی

COMBINATION (دفاع ترکیبی)

زمانی که دو مدافع به یک منطقه تدافعی از تور نفوذ می کنند.

COUNTER-ROTATE (چرخش عکس)

بازیکنان که در عقب زمین دفاع می کنند، که در آن مدافع کناری به سمت مدافع روی تور حرکت کرده و همچنین بازیکن میانی منطقه‌ی عقب به سمت گوشه‌ی مخالف میدان حرکت می کند.

COURT DIMENSIONS (ابعاد زمین بازی)

طول زمین بازی 59 فوت از خط انتهایی یک سمت به سمت خط دیگر و عرض زمین 29 فوت و 6 اینچ که در فارسی معادل 18 متر در 9 متر می باشد.

CROSS (کراس)

شامل ترکیبی اس که در آن مسیر یک مهاجم از مسیر مهاجمی دیگر عبور خواهد کرد.

CROSS COURT SHOT (آبشار به سمت مخالف میدان)

زاویه حرکت این آبشار از یک لبه ی تور تیم مهاجم شروع و هدف آن خط کناری سمت مخالف زمین تیم مدافع می باشد.

CROSS COURT ATTACK (حمله به سمت مخالف میدان)

جهت این حمله نقطه‌ی قطری مقابل در زمین تیم حریف است.

CROSS COURT SERVE (سرویس به سمت مخالف میدان)

این سرویس در نزدیک خط کناری سمت راست زمین حریف فرود بیاید.

سرویس به سمت مخالف

CUT SHOT (آبشار زاویه تند)

آبشاری که با زاویه زیادی نسبت به خط کناری زده می شود. این آبشار از سمت قوی کسی که آبشار را میزن که اصطلاحا آبشار زن نام دارد،  زده می شود و با زاویه تندی که دارد در امتداد تور حرکت می کند.

D

نفراتی که در عقب زمین و در نزدیکی سمت راست خط کناری قرار دارند و حمله می کنند. (A-B-C-D)

DECORY (فریب)

یک حرکت تهاجمی است. در فریب هدف بازیکن مخفی کردن اسپکری است که پاس را از پاسور دریافت می کند.

DEEP (در عمق زمین)

توپی به دور از دور و در انتهای خط زمین زده می شود.

DEEEP SET (پاس به عمق زمین)

در این پاس توپ به منطقه ای دور از زمین فرستاده می شود تا داقعان حریف از هدف تو سردرگم شوند.

DOUBLE BLOCK (دفاع دو نفره)

زمانی که دو بازیکن با همراهی یکدیگر توپی را که بر روی تور قرار گرفته دفاع می کنند.

دفاع دو نفره

DOUBLE HIT (خطای دو ضرب)

زدن بیش از یک ضربه به تو توسط یک بازیکن غیرقانونی است. زدن ضربات متوالی توسط یک بازیکن.

DOUBLE-QUICK (پاس سرعتی دوبل)

زمانی که دو آبشار زن در میان بازی خود را به پاسور می رسانند. ست بازی شامل دو پاس سرعتی می باشد.

DOUBELS (دوبل)

زمانی که بازی توسط دو بازیکن یک سمت زمین  انجام می شود.

DOWN BALL (استقرار زیر توپ)

بازیکنانی که به عنوان مدافع نه پرش می کنند و نه دستانشان را بالای تور میبرند. این انتخاب مدافعان است که دفاعی انجام ندهند چون مهاجم آبشارزن به درستی نمی تواند توپ را کنترل کند یا اینکه توپ در فاصله زیادی از تور پاس داده شده است.

تمام پنج بازیکن سعی دارند منطقه‌ی عقب زمین را پوشش دهند و توپ را دریافت کنند مشابه با دریافت سرویس پنج پاسوره. اگر بازیکنان زمان کافی برای عقب کشیدن نداشته باشند، بازیکنانی که در عقب زمین هستند عمل پوشش را انجام می دهند.

EXTENSION ROLL (اکستنشن رول)

حرکتی که به سمت کف زمین انجام می شود که هدف توپ گیری را دارد.

FIVB (فدارسیون بین المللی والیبال)

این فدراسیون مسائل والیبال جهان را اداره می کند. این فدراسیون در لوزان در کشور سوئیس قرار دارد. فدراسیون بین المللی والیبال در سال 1947 در پاریس فرانسه تشکیل شد. هم اکنون تعداد اعضای این فدراسیون 219 کشور مختلف است. ورزش های والیبال ساحلی و والیبال نه نفه نیز تحت نظر و حمایت این فدراسیون است.

فدراسیون والیبال

FIVE SET (پاس منطقه پنج)

پاسی به مهاجم در جلوی سمت راست به صورت پاس پشت داده می شود. (پاس RED)

FIVE-ONE (5-1) (پنج-یک)

یک سیستم تهاجمی در اصطلاحات والیبال است که از پنج مهاجم و یک پاسور تشکیل شده است.

FLAIR (فلیر)

در این حرکت، مهاجمی جعلی از منطقه یک عبور کرده و در کناره سمت راست خط طولی به توپ حمله وارد می شود. مسیر داخل به خارج اسپکر بیرونی  که در پشت پاسور سرعتی مخفی شده است.

FLOATER (سرویس موجی)

در این سرویس توپ چرخشی ندارد و مسیری نامنظم را طی خواهد کرد. سرویس زن از یک نقطه گشتاوری به توپ ضربه می زند و حرکت بسیار ناچیز سرویس‌زن به دنبال ضربه زده می شود.

سرویس موجی

FOLLOW (دنبال کردن)

حرکتی که با حرکت مهاجم همزمان است و به هدف سد کردن توپ او انجام می شود. طی این فرایند ممککن است جایگیری مدافعان تغییر پیدا کند.

FOUR SET (پاس منطقه چهار)

پاسی که با ارتفاع پایین به مهاجم سمت چپ ارسال می شود. این پاس از کناره‌ی خط طولی و بر فراز تور است. گاها به این نواع پاس «شوت پاس» در اصطلاحات والیبال نیز گفته می شود.

FRONT (خط جلو)

موقعیتی که مدافعان روی تور به منظور دفاع در برابر مهاجم را دارند.

FRONT SLIDE (پاس بریده‌ی جلو)

یک پاس بریده و سریع که در مقابل پاسورها رها می شود.

FRONT-ROW (ردیف جلو)

شامل سه بازیکن است که موقعیت آن ها در زمین بازی نزدیک به تور می باشد.

GAME PLAN (برنامه‌ی بازی)

تاکیدهایی که توسط مربی بر دفاع یا حمله که معمولا در هر گردش بازی سازماندهی خواهد شد.

GLIDE (گلاید)

حرکاتی نرم و طولانی که سرعت آن  از آبشار کمتر است.

HELD BALL (توپ متوقف)

توپ متوقف یک خطا است. زمانی که توپی در طول تماس مدافعین با مهاجمین  یکجا به حالت سکوت و ثابت درآید، منجر به خطای توقف تور می شود.

HIT (آبشار)

ضربه ای نیرومندانه است که با پرش و ضربه زدن به توپ با قسمت بالای دست حاصل می شود.

HITTER (آبشارزن)

آبشارزن با عناوینی مانند «اسپکر» یا «مهاجم» در اصطلاحات والیبال نیز نامیده میشود، بازیکنی است که مسئولیت زدن آبشار به او داده شده است.

آبشار زن

HITTING PERCENTAGE (درصدهای آبشارهای موفق)

به آمار تعدا کل آبشارهای به امتیاز تبدیل شده، منهای آبشارهای همراه با خطا، تقسیم بر تعداد کل آبشارها به دست آمده است.

INSIDE (رو به داخل)

به سمت مرکز تور والیبال

INSIDE SHOOT (ضربه‌ی رو به داخل)

نوعی ترکیب بازی در اصطلاحات والیبال است. در این ترکیب یک بازیکنان مهاجم، مدافعان را با وانمود کردن به زدن آبشار سرعتی فریب خواهد داد، پس از آن پاسی با ارتفاع متوسط خواهد داد.

ISOLATION PLAY (بازی ایزولاسیون)

در این بازی هدف ، قرار دادن مهاجم در برابر تک دفاع است.

Joust (ژوست)

زمانی که دو بازیکن مهاجم همزمان توپ را بالای تور لمس می کنند و باعث می شود توپ برای لحظه ای به حالت سکون درآید. در این حالت داور تصمیم میگیرد که چه امتیازی بجا داده شود.

JUNGLE BALL (جانگل بال)

گروه هایی که با هم جمع شده و نمیدانند که بازی که چگونه بازی والیبال کنند، گفته می شود.

KEY (کلید)

زمانی که شما از طریق مشاهده‌ی الگوها و عادات تیم حریف، به حرکت بعدی آن ها پی ببرد.

KILL (حمله‌ی منجر به امتیاز)

زمانی که حمله مستقیما به امتیاز تبدیل می شود.

KONG BLOCK (دفاع کونگ)

سبکی از دفاع روی تور است که در بازی های والیبال ساحلی توسط رندی استوکلوس مرسوم شد.

LEFT STACK (لفت استک)

طرحی است برای دفاع تعهدی. در این طرح بازیکن جلوی سمت چپ از پشت بازیکن میانی حرکت خود را آغاز کرده تا مهاجم طرف مقابل خود را دنبال کند.