اصطلاحات پزشکی
21
جولای

اصطلاحات پزشکی انگلیسی با ترجمه فارسی

اصطلاحات پزشکی با ترجمه فارسی

  • موقعیت ها و جهت ها در آناتومی
  • سطح ها و برش ها در کالبد شناسی
  • استخوان بندی
  • دستگاه ماهیچه ای
اصطلاحات پزشکی

برای داشتن یک موقعیت کاری و اجتماعی خوب باید اطلاعات عمومی خود را در حوزه کاری مربوطه، بالا ببرید. اگر شما در حوزه های کاری مرتبط با پزشکی مشغول به کار هستید و یا قصد استخدامی در این مراکز را دارید مسلما یادگیری معنی اصطلاحات پزشکی یکی از مواردی است که باید در اولویت کارهای خود قرار دهید.

همانطور که می دانید تمام زمینه های بهداشتی و پزشکی نیازمند آگاهی از اصطلاحات پزشکی است.ما در اینجا لیستی از اصطلاحات مهم پزشکی برای شما فراهم کرده ایم و از آنجا که می دانیم معنی اصطلاحات پزشکی باید به صورت کاربردی یاد گرفته شود، برای هر مورد عکسی قرار داده ایم که نقش مهمی را در یادگیری شما ایفا می کند.

یادگیری معنی اصطلاحات پزشکی ممکن است شبیه یادگیری زبان خارجی به نظر برسد! در اینجا شما شاهد یک واژه نامه ای هستید که پیوسته در حال گسترش است.

اصطلاحات پزشکی بر پایه کلمات لاتین است و در تمام کشور های جهان به طور یکسان استفاده می شود. در کلید واژه ی زیر علاوه بر اصطلاحات پزشکی به انگلیسی، معنی فارسی آن ها نیز قرار داده شده است.

قبل از بررسی اصطلاحات لطفا ویدئوی کوتاه زیر را تماشا کنید تا یک دید کلی نسبت به آناتومی بدن پیدا کنید.

اصطلاحات پزشکی

خدمات ترجمه تخصصی پزشکی با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت.

اصطلاحات پزشکی مرتبط با موقعیت ها و جهت ها در آناتومی

در اینجا ما لیستی از اصطلاحات پزشکی به انگلیسی به همراه معنی اصطلاحات پزشکی و همچنین مثال هایی کاربردی برای هر کدام، آماده کرده ایم. این واژه ها در شناخت بدن انسان و همچنین شناخت فیزیولوژی او به کار می رود. همچنین اگر در زمینه ترجمه مقاله پزشکی فعالیت می کنید شناخت این اصطلاحات کمک شایانی به شما خواهد کرد.

Superior       در سمت بالا                  قلب در سمت ….. معده قرار دارد.

Inferior         در سمت پایین            معده در سمت….. قلب قرار دارد.

Rostral    سمت نوک بینی

Cephalic     اندام ها یا موقعیت سری         چشم ها در موقعیت…. قرار دارند.

Caudal   سمت دنبالچه ای یا پایینی بدن          استخوان خاجی در سمت … مهره L5 قرار دارد.

Anterior     سمت جلوی بدن       استخوان جناغ در سمت ….قلب قرار دارد.

Posterior     سمت عقب بدن     قلب در سمت…..استخوان جناغ قرار دارد.

Ventral     سمت شکم یا جلوی بدن    معده در سمت …. لوزالمعده قرار دارد.

Dorsal   سمت پشت یا پسین بدن      لوزالمعده در سمت…. معده قرار دارد.

Medial    موقعیت میانی بدن     زند زیرین در سمت….زند زبرین قرار دارد.

Lateral    سمت کناری بدن     زند زبرین در سمت…. زند زیرین قرار دارد.

Proximal  سمت اتصال اندام به بدن           آرنج در سمت…. مچ قرار دارد.

Distal سمت انتهای اندام            مچ در سمت ….آرنج قرار دارد.

Superficial به سمت سطح بدن    ماهیچه در سمت….استخوان قرار دارد.

Deep موقعیت دور از سطح     استخوان در موقعیت …ماهیچه قرار دارد.

Interior موقعیت نزدیک مرکز اندارم یا حفره

Exterior موقعیت دور از مرکز اندام یا حفره

اصطلاحات پزشکی مرتبط با سطح ها و برش ها در کالبد شناسی

 در کالبد شناسی از واژه هایی برای توصیف وضعیت ها، موقعیت ها، سطح ها و برش های تشریحی استفاده می شود که در این قسمت به برخی از اصطلاحات پزشکی در این حوزه می پردازیم. وضعیت کالبد شناسی به وضعیت ایستاده و قائم بدم گفته می شود که چهره، چشم ها و کف دست ها رو به جلو بوده و کف پا به طور کامل روی زمین قرار دارند.

Median Plane   سطح میانه

     سطح عمودی که از خط میانه بدن(midline) عبور می کند و بدن را به دو قسمت ظاهرا مشابه راست و چپ تقسیم می کند.

Sajittal planes سطح های سهمی 

   سطح های متعدد عمودی و موازی با سطح میانه که بدن را به دو قسمت نامشابه راست و چپ تقسیم می کند.

Midsajittal plane سطح سهمی میانه

   سطح سهمی که دقیقا بر سطح میانه منطبق است.

Parasajittal Planes سطح های سهمی طرفی

 سطح های عمودی در طرف راست یا چپ سطح میانه و موازی با آن.

اصطلاحات پزشکی آناتومی بدن

Coronal Planes سطح های تاجی  

  سطح های پهلو به پهلو که با سطح میانه بدن زاویه قائم می سازند. این سطح ها بدن را به قسمت های جلویی و عقبی یا شکمی و پشتی تقسیم می کنند.

Horizontal Planes سطح های افقی

  سطح های افقی که بر سطح سهمی و تاجی عمود هستند. این سطح ها بدن را به قسمت های بالایی و پایینی تقسیم می کنند.

اصطلاحات پزشکی استخوان بندی سر

اصطلاحات پزشکی مرتبط با استخوان بندی

دستگاه استخوان بندی به عنوان داربست درونی به بدن شکل می دهد و اندام های داخلی را حفاظت می کند. در اینجا به تعریف برخی از اصطلاحات پزشکی به انگلیسی که مرتبط با این حوزه هستند می پردازیم

همچنین می توانید اصطلاحات والیبال را مطالعه کنید.

الف) استخوان بندی سر:

Frontal bon   استخوان پیشانی

این استخوان در جلوی کاسه سر قرار گرفته. در قسمت جلویی این استخوان دو برآمدگی پیشانی وجود دارد. برامدگی های پیشانی در زنان بیشتر از مردان است. در زیر این برامدگی ها دو برجستگی کمانی شکل به نام کمان های ابرویی وجود دارد و در زیر آنها لبه ی بالایی کاسه چشمی(Spraorbital Margin) قرار دارد. انتهای میانی کمان های ابرویی توسط برامدگی صاف به نام گلابلا(Glabella) به هم متصل می شوند.

اصطلاحات پزشکی جمجمه
استخوان غربالی

Ethmoid bone استخوان غربالی

دارای چندین سوراخ است که محل عبور رشته های عصب بویایی می باشد. تیغه ای عمودی در وسط این استخوان، تیغه وسطی بینی را تشکیل می دهد.

استخوانی که در شکل زیربا رنگ قرمز مشخص شده است.

اصطلاحات پزشکی استخوان پروانه ای

Sphenoid bone استخوان پروانه ای

استخوان پروانه ای تا حدودی شبیه پروانه با بال های باز است. این استخوان از جلو با استخوان های پیشانی و غربالی مفصل شده است.  غده هیپوفیز در یکی از فرورفتگی های این استخوان به نام زین ترکی قرار دارد.

استخوان پس سری

Occipital bone استخوان پس سری

استخوان پس سری در عقب سوراخ بزرگ پس سری را ایجاد می کند. از طریق این سوراخ جمجمه به مجرای مهره ای ارتباط پیدا می کند.

استخوان آهیانه اصطلاحات پزشکی
استخوان پس سری

Pariental bone استخوان آهیانه

این استخوان ها از عقب با استخوان پس سری و از جلو با استخوان پیشانی مفصل می شود.

اصطلاحات پزشکی استخوان گیجگاهی

Temporal bone استخوان گیجگاهی

استخوان گیجگاهی به زایده گیجگاهی استخوان گونه ای بند شده و کمان گونه ای را تشکیل می دهد.

اصطلاحات پزشکی

ب) استخوان بندی تنه:

Cervical vertebrae مهره گردنی

7 مهره گردنی داریم که وزن 3تا 4 کیلوگرمی سر را روی تنه حمل می کنند.

Thoracic vertebrae مهره پشتی

12 مهره پشتی داریم که دنده ها را حمل می کنند.

Lumbar vertebrae مهره کمری

5 مهره کمری داریم که وزن سر، تنه و اندام های حرکت بالایی را حمل می کنند.

Sacrum استخوان خاجی

استخوان خاجی از پیوستن 5 مهره به یکدیگر تشکیل شده و دو استخوان لگن را به هم پیوند می دهد.

Coccyx استخوان دنبالچه

استخوان دنبالچه از پیوستن 3 تا 5 مهره شکل می گیرد.

استخوان دنبالچه

Costae or Ribs دنده ها

دنده ها استخوان های پهن نواری و کمانی شکل هستند که سر آن ها در عقب با تنه مهره ها و در جلو انتهای دنده توسط غضروف دنده ای با کناره استخوان جناغ تشکیل بند می دهند.

7 جفت اول را دنده های حقیقی می نامندزیرا هر یک با غضروف خود به جناغ می پیوندد اما جفت 8، 9 و 10 توسط غضروف دنده هفتم به جناغ می پیوندد  به همین دلیل دنده های دروغین نامیده می شوند.

دنده های جفت 11 و 12 در جلو آزاد هستند و دنده های مواج نام دارند.

همچنین می توانید اصطلاحات شیمی را مطالعه کنید.

Sternum جناغ سینه

اسنخوانی پهن در جلو قفسه سینه است. از به هم پیوستن 3 قطعه دسته، تنه و زایده چنگکی ساخته شده است. طول کلی آن در مردها 17 سانتی متر و در زن ها کمتر است.

جناغ سینه

استخوان بندی اندام های حرکتی بالایی

Scapula استخوان شانه

استخوان نازک و مثلث شکلی است که در بالا و عقب قفسع سینه قرار دارد. در پشت این استخوان برجستگی قابل لمسی به نام خار شانه ای (Scapular spine)وجود دارد. خار شانه ای استخوان شانه را به دو حفره بالای خاری(Supraspinatus Fossa) و زیر خاری (Infraspinatus Fossa)تقسیم می کند.

در انتهای خار شانه ای زائده ی آکرومیون وجود دارد.

Clavicle استخوان ترقوه

استخوانی دراز و تابیده است که به حالت افقی در قسمت بالایی و جلو قفسه سینه قرار دارد.

استخوان ترقوه اصطلاحات پزشکی

Arm bone or Humerus استخوان بازو

استخوانی دراز است و شامل انتهای بالایی، انتهای پایینی و یک تنه است. در انتهای بالایی سر درون حفره استخوان شانه بند می شود. در انتهای پایینی  چال آرنجی (Olecranon Fossa) قرار دارد.

استخوان بازو

Forearm bones استخوان های ساعد

شامل استخوان های زند زبرین (Radius) و زند زیرین (Ulna).

این دو در بالا و پایین با هم بند می شوند و در طول هم توسط پرده بین استخوانی پیوستگی دارند.

استخوان های ساعد اصطلاحات پزشکی

Carpal bones استخوان های مچ دست

8 قطعه استخوان های کوتاه هستند که در دو ردیف قرار دارند.

این استخوان ها در شکل…. با رنگ آبی روشن مشخص شده اند.

Metacarpal bones استخوان های کف دست

شامل 5 استخوان دراز است و در سطح پایینی خود به بند اول انگشتان متصل می شود.

این استخوان ها در شکل…. با رنگ سبز مشخص شده اند.

Hand Phalanges or Digits or fingers استخوان های انگشتان دست

شامل 5 انگشت است. انگشت اول دارای 2 بند و 4 انگشت بعدی دارای 3 بند هستند

این استخوان ها در شکل…. با رنگ قرمز مشخص شده اند.

استخوان های کف دست

Coxal bones کمربند لگنی

شامل دو قطعه استخوان نیم لگن راست و چپ است . این استخوان یکی از استخوان هایی است که موجب اتصال اندام های پایینی به تنه می شود.

Thigh bone استخوان ران

بزرگترین استخوان بدن است و دارای انتهای بالایی، انتهای پایینی و تنه می باشد.انتهای بالایی دارای یک سر مدور است که به نیم لگن بند می شود.

کمربند لگنی اصطلاحات پزشکی

Patella اسخوان کشکک

استخوانی مثلث شکل است و در جلو زانو قرار گرفته. کشکک حرکت باز شدن زانو را محدود می کند. به قاعده ی آن در بالا ماهیچه چهار سر رانی پیوسته است و به نوک آن در پایین رباط کشککی متصل است.

Leg bones استخوان های ساق

شامل استخوان درشت نی(Tibia) و نازک نی(Fibula) می باشد. درشت نی دومین استخوان دراز بدن است.

Tarsal استخوان های مچ پا

شامل 7 استخوان کوتاه است که در 2 ردیف قرار دارند. از بین این 7 مورد بزرگ ترین آن استخوان پاشنه است که وزن بدن را در عقب تحمل می کند.

این استخوان ها در شکل…. با رنگ آبی تیره مشخص شده اند.

Metatarsal bones استخوان های کف پا

شامل 5 استخوان دراز استکه در عقب با استخوان مچی و در جلو با اولین بند انگشتان بند می شود.

این استخوان ها در شکل…. با رنگ نارنجی مشخص شده اند.

Toes استخوان های انگشتان پا

این استخوان ها در شکل…. با رنگ سبز مشخص شده اند.

استخوان های کف پا

اصطلاحات پزشکی مرتبط با دستگاه ماهیچه ای

دستگاه ماهیچه ای دستگاهی بسیار بزرگ و پیچیده می باشد برای اطلاع از معنی اصطلاحات پزشکی در این زمینه در ادامه همراه ما باشید.

Muscles of Expresstion ماهیچه های حالت دهنده صورت

یک سر این ماهیچه ها به استخوان یا غضروف و سر دیگر به زیر پوست پیوسته و حالت چهره را تعیین می کند.

در شکل … بعضی از ماهیچه های حالت دهنده صورت مشخص شده است.

Platysma ماهیچه پهن گردنی

ماهیچه پهن گردنی

در ادامه همراه ما باشید تا با اصطلاحات تخصصی پزشکی بیشتری آشنا بشوید.

Sternocleidomastoid ماهیچه جناغی-جنبری-پستانی

Pectoralis major & minor ماهیچه سینه ای بزرگ و سینه ای کوچک

ماهیچه ی سینه ای بزرگ برجستگی های سینه را تشکیل می دهد و ماهیچه سینه ای کوچک در عمق آن قرار دارد.

External & Internal Intercostales ماهیچه بین دنده ای داخلی و خارجی

Rectus Abdminis ماهیچه مستقیم شکمی

External & Internal Abdominal oblique ماهیچه مایل خارجی و داخلی شکم

ماهیچه ی سینه ای

Trapezius ماهیچه ذوزنقه ای

Latissimus dorsiماهیچه بزرگ یا پهن پشتی

 Infraspinatus ماهیچه زیرخاری

Deltoid ماهیچه سطحی دالی

Teres minor ماهیچه گرد کوچک

Teres major ماهیچه گرد بزرگ

Levator Scapulae ماهیچه بالابرنده شانه ای

Rhomboid major & minor ماهیچه متوازی الاضلاعی کوچک و ماهیچه متوازی الاضلاعی بزرگ

برای یادگیری محل قرار گیری این ماهیچه ها به شکل زیر دقت کنید

ماهیچه بالابرنده شانه ای

Biceps Brachii ماهیچه دو سر بازویی

Triceps Brachii ماهیچه سه سر بازویی

در پایان آموزش برای مرور کلی آموزش ها لطفا به ویدئوی زیر توجه فرمایید

ممنون که تا پایان همراه ما بودید. اگر با معنی اصطلاحات پزشکی خاصی آشنایی نداشتید با ما در تلگرام یا واتساپ در ارتباط باشید تا هر چه سریعتر آن را به لیست اصطلاحات پزشکی وارد کنیم.

آیا می توانید نسخه پزشک را بخوانید؟ آیا می توانید برگه ی آزمایش خود را تفسیر کنید؟ آیا می خواهید معنی اصطلاحات پزشکی را به طور جامع و کامل یاد بگیرید؟ آیا با مخفف اصطلاحات پزشکی آشنایی دارید؟ آیا می خواهید اصطلاحات پزشکی به انگلیسی را به طور کامل درک کنید؟ در آپدیت های بعدی به این موضوعات خواهیم پرداخت.

سایت ترجمر همان طور که از نام آن پیداست سعی در گسترش دانش در زمینه اصطلاحات تخصصی پزشکی دارد.

تخصصی بودن واژه ای است که نیازمند دانش تخصصی می باشد.

منبع: کتاب آموزش کالبد شناسی پزشکی – نویسنده: دکتر احمد مظفری جوین