زمان‌ها در زبان انگلیسی
26
دسامبر

زمان‌ها در زبان انگلیسی همراه با ذکر چند مثال

زمان‌ها در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی همواره باید به این مساله توجه داشت که افعال در 3 زمان مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این زمان‌ها در زبان انگلیسی عبارتند از: گذشته، حال و آینده. زمان گذشته برای رویدادها و حوادثی استفاده می‌شود که قبلا به‌وقوع پیوسته‌اند (به عنوان مثال: دیروز، هفته گذشته، دو سال پیش).

زمان حال برای بیان رخدادها و وقایعی است که در حال حاضر درحال وقوع هستند یا توصیف رویدادهایی که به‌طور مستمر تکرار می‌شوند و زمان آینده برای توضیح چیزهای به کار می‌رود که هنوز رخ نداده‌اند (مانند فردا، هفته اینده، سال آینده و غیره).

یادگیری و نحوه استفاده این زمان‌ها در جمله به نظر ساده می‌آیند، اما درواقع اگر بخواهیم آنها را در کاربردها و مثال‌های مختلف به کار ببریم قطعا به مشکل برخواهیم خورد. به همین دلیل یادگیری زمان‌ها در زبان انگلیسی برای نوشتن متون به خصوص ترجمه مقاله تخصصی و یا شرکت در آزمون‌های مختلف نظیر آیلتس و تافل جزو ضروریات محسوب می‌شود.

در این مقاله قصد داریم به آموزش این زمان‌های مختلف در زبان انگلیسی با استفاده از مثال‌های متنوع و توضیحات بپردازیم.

انواع زمان‌ها در زبان انگلیسی

زمان‌ها در زبان انگلیسی به 4 گروه تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارتند از:

1- زمان حال

2- زمان گذشته

3- زمان آینده

4- زمان آینده در گذشته

که هرکدام از این 4 زمان خود به 4 دسته کلی تقسیم می‌‌گردند که در ادامه به توضیح و تفسیر آنها خواهیم پرداخت.

زمان‌ها در زبان انگلیسی

زمان حال ساده (Simple present tense)

1- حال ساده :(Present Simple) از این زمان برای بیان کارهایی که هر روز هفته و همیشه در حال انجام آن هستیم، استفاده می‌کنیم، از طرفی برای کارهایی که هیچ‌گاه و هیچ‌وقت آنها را انجام نمی‌دهیم هم صدق می‌کند.

ساختارحال ساده

ساختار زمان حال ساده بدین شرح است:

فاعل + شکل ساده فعل (مصدر بدون to) + بقیه جمله

نکته: فعل در سوم شخص مفرد s یا es می‌گیرد.

مثال:

I work everyday

من هر روز به‌سرکار می‌روم                           

She speaks English

او به زبان انگلیسی صحبت می‌کند                

My brother lives in London

برادرم در لندن زندگی می‌کند  

ساختار منفی

برای ساختن آن از افعال کمکی do/does به‌همراه not استفاده می‌شود، که برای سوم شخص مفرد (she/he/it)  از does not یا doesn’t و از do not یا don’t برای دیگر ضمایر استفاده می‌کنیم. ساختار حال ساده منفی اینگونه ساخته می‌شود:

فاعل + فعل کمکی منفی + شکل ساده فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

مثال:

Peter does not work hard

پیتر سخت کارو تلاش نمی‌کند                     

He does not like apple

او سیب دوست ندارد

 We often do not eat diner

ما اغلب شام نمی‌خوریم

ساختار سوالی

برای سوالی کردن این زمان، از افعال کمکی do و does استفاده می‌کنیم. به‌طوری‌که از does برای سوم شخص مفرد (he, she, it) و برای باقی ضمایر از do استفاده می‌نماییم. حال ساده سوالی به این شکل ساخته می شود:

فعل کمکی + فاعل + شکل ساده فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

مثال:

?Do you play football

آیا فوتبال بازی می‌کنی؟

?Does she belong to Egypt

آیا او اهل مصر است؟

?Do you take exercise always

آیا تو همیشه ورزش می‌کنی؟

?Does she help you

آیا او به شما کمک می‌کند؟

?Do you like chemistry

آیا شما به شیمی علاقه دارید؟

کاربردهای زمان حال ساده

کاربردهای زمان حال ساده به شرح زیر است:

1- برای بیان کارها و فعالیت‌های تکراری، عادی و روزمره.مثال:

We usually go to the cinema at weekends

ما معمولا آخرهفته‌ها به سینما می‌رویم

She doesn’t put milk in her coffee

او در قهوه خود شیر نمی‌ریزد

2- برای بیان حقایق علمی. به‌عنوان مثال:

The earth goes round the sun

زمین به دور خورشید می‌چرخد

Water is liquid at room temperature

آب در دمای اتاق مایع است 

3- فعالیت‌هایی که در آینده نزدیک به‌طور حتم رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال

My sister leaves Mashhad for the Canada tomorrow

خواهرم فردا مشهد را به مقصد کانادا ترک خواهد کرد

4- در رویدادهای ورزشی یا نقل‌کردن قصه یا داستان. مثلا:

Johnson takes the ball, he bounces it to the floor, then he throws and scores two points

جانسون توپ را گرفت , اون آن را به زمین می اندازد , سپس پرتاب میکند و دو امتیاز میگیرد

5- در جدول زمانی. به‌عنوان مثال:

?What time does the train leave

قطار چه ساعتی ایستگاه را ترک می‌کند؟

6- در هنگام دستور دادن و امر کردن. مانند:

Go             برو

Stand up             برخیز

Sit down               بنشین

زمان‌ها در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری (Present Continuous)  

2- حال استمراری(Present Continuous) : این زمان برای توصیف فعالیت‌هایی که در زمان حال در حال رخ دادن هستند یا اینکه به‌طور موقت اتفاق می‌افتند، کاربرد دارد.

ساختارحال استمراری

زمان حال استمراری از حالت مضارع فعل be (am, is, are) به‌همراه مصدر -ing دار افعال ساخته می‌شود. فرمول ساخت آن بدین شرح است:

فاعل + فعل to be + شکل ساده فعل اصلی + -ing + سایر اجزای جمله

همچنین مطالعه کنید علائم نگارشی در زبان انگلیسی

مثال:

I am cooking

من در حال آشپزی هستم           

I am eating the meal

من در حال خوردن وعده غذایی هستم

My mother is making a cake right

مادرم همین حالا یک کیک درست می کند

He is writing a novel

او الان درحال نوشتن یک رمان است

ساختارمنفی

برای منفی کردن آن باید بعد از فعل be و قبل از بخش ing فعل not قرار گیرد،که فرمول ساخت ان اینگونه است:

فاعل + منفی فعل+ to be   شکل ساده فعل اصلی + –ing + بقیه اجزای جمله

مثال:

Mary is not talking on the phone

ماری در حال تلفن صحبت کردن نیست

 He is not going to Tehran next week

او هفته آینده به ایستگاه تپه نخواهد رفت

I am not watching a film

من الان فیلم نگاه نمی‌کنم

I am not reading English at the moment

من در این لحظه در حال مطالعه انگلیسی نیستم

ساختار سوالی

برای سوالی کردن این نوع از زمان در زبان انگلیسی، باید جای فعل be را با فاعل عوض کنیم. فرمول آن بدین شرح است:

فعل to be  + فاعل + شکل ساده فعل اصلی + ing + بقیه اجزای جمله

مثال:

?Are you watching a cartoon

شما درحال تماشای برنامه کودک هستید؟            

?Is he going to Tokyo tomorrow

آیا شما فردا به توکیو می‌روید؟

?Are you traveling right now

آیا شما  الان در حال مسافرت هستید؟        

?Is she speaking

آیا او دارد صحبت می‌کند؟

کاربردهای زمان حال استمراری

1-برای توصیف یا صحبت درباره رویدادهایی که در همان لحظه و موقع حرف زدن ما در حال انجام شدن هستند. به‌عنوان مثال:

I’m just leaving work. I’ll be home in an hour

من تازه محل کارم را ترک کرده‌ام. یک ساعت دیگر به خانه می‌رسم

He is playing tennis now

او اکنون در حال بازی تنیس است

2– در هنگام صحبت درباره چیزی یا اتفاقی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

At 7 o’clock we are usually having dinner

ما معمولا در ساعت 7 شام می‌خوریم

When I get home the children are watching cartoon

وقتی به خانه می‌رسم بچه‌ها مشغول تماشای کارتون هستند.

3- برای بیان و توصیف فعالیتی که موقتی است. به عنوان مثال:

Kate is at university. He is studying math 

کیت دانشگاه است. او دارد ریاضی می‌خواند.

I am working in New York for the next two days

من دو روز آینده را در نیویورک مشغول به کار هستم.

4- برای بیان چیزی که درحال تغییر کردن یا رشد کردن است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The children are growing quickly

بچه‌ها به سرعت رشد می‌کنند.

The climate is changing rapidly 

شرایط آب و هوایی به سرعت دارد تغییر می‌کند.

5- برای صحبت کردن درباره کارهایی که در آینده نزدیک انجام می شوند، به عبارتی برای برنامه‌ریزی در آینده نزدیک.

I am travelling to Paris tomorrow

من میخواهم فردا به پاریس مسافرت کنم

We are visiting the museum next Saturday

ما شنبه آینده به دیدن موزه می رویم.

زمان‌ها در زبان انگلیسی

زمان حال کامل (Present Perfect)  

3- زمان حال کامل (Present Perfect) : این نوع از زمان‌ها در زبان انگلیسی برای توصیف رخدادهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در گذشته به‌وقوع پیوسته است ولی آن رخداد یا تاثیر آن تا زمان حال ادامه داشته‌است. درواقع معادل آن در زبان فارسی “ماضی نقلی” است.

ساختار حال کامل

زمان حال کامل با شکل حال فعل have به علاوه شکل سوم افعال ساخته می‌شود، که با اضافه کردن ed به آخر اکثر افعال می‌توان شکل سوم (past participle) تشکیل داد. فرمول ساخت آن به شرح زیر است:

فاعل + فعل + have/has  قسمت سوم فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

مثال:

I have just arrived

من تازه رسیده‌ام

I have lived in this house for two years

دوساله که در این خونه زندگی کرده‌ام

I have taken two doses of medicine

من دو دوز دارو مصرف کرده ام

Sam has made a sponge cake

سم یک کیک اسفنجی درست کرده است.

ساختار منفی

منفی ساختن این زمان با قرارگیری not  بعد از فعل کمکی (have/has) و قبل از فعل اصلی صورت می‌گیرد. ساختار آن به آن شکل:

فاعل + منفی فعل + have/has  قسمت سوم فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

مثال:

Linda and I have not educated yet

لیندا و من هنوز فارغ التحصیل نشده‌ایم

Bob has not met the doctor yet

باب هنوز به ملاقات دکتر نرفته است.

They have not finished the letter

آنها هنوز نامه را تمام نکرده‌اند

I have not parked at the wrong place

من در جای بدی پارک نکرده ام.

ساختار سوالی

برای سوالی کردن زمان حال کامل تنها می‌بایست جای فاعل و فعل کمکی (have/has) باهم جابجا کرد. فرمول آن عبارت است از:

فعل have/has  + فاعل + قسمت سوم فعل اصلی + بقیه اجزای جمله

مثال:

?Have you ever been to China

آیا تابحال به چین سفر کرده‌اید؟

?Has he played

آیا او بازی کرده است؟

?Have we done the rooms

آیا ما اتاق ها را تمیز کرده ایم ؟

?Have you ever visited the website tarjomer.com

آیا تابحال از وبسایت ترجمر بازدید کرده‌اید؟

کاربردهای زمان حال کامل:

1- برای بیان واقعه‌ای که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد، این نوع زمان کاربرد دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

They have been married for nearly fifty years

آنها نزدیک به پنجاه سال است که ازدواج کرده‌اند.

She has lived in Paris for 10 years

او به مدت 10 سال در لندن زندگی کرده است

2- برای شرح بیان تجربیات و دست آوردها. به‌عنوان مثال:

I have visited tarjomer.com a thousand times so far

هزارمرتبه تا الان از وبسایت ترجمر بازدید کرده‌ام.

Have you ever been to South Korea

آیا تابحال به کره جنوبی سفر کرده‌اید؟

3-عملی که به‌تازگی به اتمام رسیده باشد.

He has just cooked the meal

او تازه غذا را پخته است.

I’ve just arrived at home

من تازه به خانه رسیده‌ام

زمان‌ها در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)  

4- حال کامل استمراری (Present Perfect Progressive) : این نوع از زمان‌ها در زبان انگلیسی برای توصیف فعالیتی است که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد یا اینکه تاثیر آن عمل در زمان حال باقی مانده است.

درواقع می‌توان اینگونه بیان کرد که تفاوت این زمان با زمان حال کامل در تاکید بر عمل و ادامه‌دار بودن آن است. به این ترتیب با ساختار این نوع از زمان در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

همچنین مطالعه کنید واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی

ساختار حال کامل استمراری

در ساخت این زمان از فعل کمکی have/has و شکل سوم فعل be یعنی been و حالت ing فعل اصلی استفاده می‌کنیم که از فرمول زیر تبعیت می‌کند:

فاعل + فعلbeen  + have/has  + فعل اصلیing  دار + بقیه اجزای جمله

مثال:

He has been speaking

او درحال صحبت کردن بوده است

They are been staying in this hotel for ten days

آنها برای ده روز در هتل مانده بودند.

She has been reading under the sun

زیرآفتاب مشغول مطالعه بوده است

He has been playing football for two hours

او دو ساعت است که فوتبال بازی می کند

ساختار منفی

درصورتی‌که بعد از فعل کمکی have/has کلمه not قرار بدهیم، ساختار منفی آن ساخته می‌شود. فرمول آن:

فاعل + فعل been+ not  + have/has + فعل اصلیing  دار + بقیه اجزای جمله

مثال:

It has not been raining since last night

از شب گذشته باران نباریده است

He has not been mowing the lawn all this morning

او تمام امروز صبح چمن زنی نکرده است

He has not been reading his favorite book

او کتاب مورد علاقه خود را مطالعه نکرده است

They have not been studying since morning

آنها از صبح درس نخوانده اند

ساختار سوالی

برای سوالی کردن زمان حال کامل استمراری تنها می‌بایست جای فاعل و فعل کمکی (have/has) را باهم جابجا کرد. فرمول آن عبارت است از:

فعل have/has + فاعل + been + فعل اصلیing  دار + بقیه اجزای جمله

مثال:

Has she been planting for two hours

آیا او دو ساعت در حال کاشت بوده است؟

Have they been traveling for a week

آیا آنها یک هفته در سفر بوده اند؟

Have you been working in the hospital all day

کل روز را در بیمارستان کار می‌کردی؟ خسته به نظر می‌آیی

Have you been talking to Adele about your score?

داشتی با ادل در مورد نمره‌هایت صحبت می‌کردی؟

کاربردهای زمان حال کامل استمراری

1- برای بیان کردن فعالیتی است که زمانی در حال انجام بوده و به‌تازگی تمام شده است، اما اثراتی از آن به‌وضوح دیده می‌شود. به‌عنوان مثال:

She has been cooking since last night

او از شب گذشته مشغول آشپزی بوده است 

t’s been raining (= and the streets are still wet)

باران می‌باریده است (خیابان‌ها هنوز خیس هستند)

2-برای توصیف رویدادها یا فعالیت‌هایی که شروع آن در گذشته بوده و تا زمان آینده هم به‌طورحتم ادامه دارد یا اثر آن باقی خواهد ماند. برای تشخیص راحت این نوع از زمان می‌توان در پاسخ به سوالات “از کی…؟” یا “چند وقت…؟” مورد استفاده قرار داد. به مثال زیر توجه کنید:

He has been working in this garden for 5 years

او پنج سال است که در این باغ کار می‌کرده است.

Sara has been following his favorite singer for years

سارا سالهاست که خواننده مورد علاقه‌اش را دنبال می‌کند

3- کاربرد دیگر این زمان تاکید روی مدت و زمان فعالیتی است که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است. به‌عنوان مثال:

My younger sister has been reading novels since he was six years old

خواهر کوچکتر من  از وقتی شش ساله بود رمان و داستان می‌خوانده است

Julia has been a teacher since 2008

جولیا از سال 2008 تا الان معلم بوده است

زمان‌ها در زبان انگلیسی

گذشته ساده (Past Simple)  

5- گذشته ساده (Past Simple) : در زبان انگلیسی برای بیان کاری که در گذشته انجام شده یا اتفاق افتاده و یا یکی بعد از دیگری رخ داده است.

ساختار گذشته ساده

اکثر فعل های انگلیسی تنها با اضافه کردن ed  به انتهای شکل ساده به زمان گذشته خود تبدیل می گردند. این افعال را افعال باقاعده گویند. اما در این بین افعالی وجود دارند که به صورت گذشته خود می آیند این افعال، افعال بی قاعده هستند که باید آن ها را حفظ نمود.  فرمول آن:

فاعل + شکل گذشته فعل + مفعول

افعال بی قاعده مانند:

Buy—–bought

Come——came

Drive—–drove

مثال برای  افعال بی قاعده:

I bought a pen yesterday 

من دیروز یک خودکار خریدم                     

Marry made pasta

ماری پاستا درست کرد                              

 He came home last week

او هفته پیش آمد                                    

I broke window

من پنجره را شکستم

مثال برای افعال با قاعده:

We visited president last night 

ما دیشب رییس جمهور را ملاقات کردیم

Sara ordered pizza

سارا پیتزا سفارش داد

He watched TV yesterday

او دیروز تلویزیون تماشا کرد

My mother cooked the cake  

مادرم کیک پخت

ساختار منفی

در این زمان برای منفی کردن از فعل کمکی did به همراه منفی کننده not استفاده می‌کنیم. به خاطر داشته باشید که قبل از فعل اصلی باید  did not یا didn’t را قرار دهیم.

فاعل + did + not + شکل ساده فعل + فاعل

مثال:

They didn’t go to china this year

ما امسال به چین نرفتیم

Ali did not meet his grandmother last week

علی هفته ی پیش مادربزرگش را ملاقات نکرد

I don’t play tennis yesterday

من دیروز  تنیس بازی نکردم

She didn’t eat fish tonight

او امشب ماهی نخورد  

ساختار سوالی

برای سوالی کردن در زمان گذشته ساده، از فعل کمکی did استفاده می‌کنیم به اینصورت که did را در اول جمله قرار می دهیم.

  فاعل + شکل ساده فعل + مفعول + سایر اجزای جمله + Did

مثال:

?Did Julia make a sponge cake

آیا جولیا کیک اسفنجی درست کرد؟

?Did he play piano when he was younger

آیا او وقتی جوانتر بود پیانو می‌نواخت؟                             

?Where did you go yesterday

دیروز کجا رفتی؟

?Did your father buy a bicycle

آیا پدرت یک دوچرخه خرید؟

کاربردهای گذشته ساده

1- یکی از کاربردهای این زمان برای صحبت کردن درباره اتفاقی است که یکبار در گذشته رخ داده است.

مثال:                                                                                         

  I went to Paris in 1994 

من در سال 1994 به فرانسه رفتم

We went to japan for our holidays

ما برای تعطیلات به ژاپن رفتیم.

We got home very late

ما خیلی دیر به خانه رسیدیم.                                                                                

2- کاربرد دیگر آن برای صحبت کردن پیرامون اتفاق‌هایی است که چندین بار در گذشته تکرار شده و اتفاق افتاده تا به یک روند همیشگی تبدیل شده بودند .(اما اکنون دیگر نیستند). برای این کاربرد از قیدهای تکرار مانندsometimes, often, always  وnever  استفاده می شود.

مثال:

I always enjoyed visiting my friends

من همیشه از دیدن دوستانم لذت می‌بردم.

3-این کاربرد برای زمانی است که صحبت درباره کاری باشد که در گذشته به طور موقت در جریان بوده است.

مثال:

He enjoyed being a student

او از دوران دانش آموزی لذت می‌برد.

زمان‌ها در زبان انگلیسی

گذشته استمراری (Past Continuous)  

6- گذشته استمراری (Past Continuous) : گذشته استمراری بیانگر عملی است که در گذشته در حال انجام شدن بوده است و معمولا یک حال ساده  آن را قطع می کند. لازم به ذکر است بدانیم که زمان شروع و پایان آن کار مشخص نیست.

ساختار گذشته استمراری

ساختار این نوع از زمان‌ها در زبان انگلیسی به صورت زیر است:

شکل فعل (-ing)  + was/were   + فاعل

مثال:

She was eating a pasta

او داشت پاستا می خورد

My head was aching

سرم درد می‌کرد

I was walking to the station when I met ali

در حال قدم زدن به‌طرف ایستگاه بودم که علی را ملاقات کردم

At four o’clock, we were working

ما ساعت چهار داشتیم کار می‌کردیم

ساختار منفی

درمنفی کردن زمان گذشته استمراری باید بعد از فعل be و قبل از ing  فعل not قرار دهیم. فرمول آن عبارت است از:

فاعل not + was/were   + شکل (-ing) فعل

مثال:

Sara wasn’t doing his homework when his teacher came in

وقتی معلم وارد شد، سارا تکالیفش را انجام نمی‌داد

The traffic wasn’t moving at all at a.m

در ساعت ۸:۰۰ صبح، ترافیک اصلاً روان نبود

Ali and Marry weren’t jogging when we saw them

وقتی علی و ماری را دیدیم، مشغول پیاده‌روی نبودند

ساختار سوالی

 در سوالی کردن این زمان ، فعل کمکی  را در ابتدای جمله میاوریم. بدین صورت که:

Was/were    + فاعل + شکل (-ing) فعل + بقیه اجزای جمله

مثال:

?Was it raining when you went out

وقتی رفتی بیرون، داشت باران می‌آمد؟

?Were you still playing when Tina called you

وقتی تینا به تو زنگ زد، همچنان داشتی بازی می‌کردی؟

?Was she reading a book

او مشغول خواندن کتاب بود؟

?What was he doing this time yesterday

او دیروز همین موقع، مشغول چه کاری بود؟

کاربردهای گذشته استمراری

1- این کاربرد برای زمانی است که عملی یا اتفاقی قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن باشد. درواقع بیشتر برای ابتدای داستان کاربرد دارد.

مثال:

The other day I was waiting for a bus when … 

یک روزی منتظر اتوبوس ایستاده بودم که …   

2- کاربرد دیگر گذشته استمراری برای صحبت درباره چیزی است که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن بوده است.

مثال:

It was eight o’clock. I was writing a letter

ساعت هشت بود. من داشتم یک نامه می‌نوشتم

3- در واقع این کاربرد فعل برای زمانی است که کاری موقتی در حال انجام بوده و برای مدت زمانی ادامه داشته است.

Everyone was shouting

همه داشتند داد می‌زدند.

زمان‌ها در زبان انگلیسی

گذشته کامل (Past Perfect)  

7- گذشته کامل (Past Continuous) : این زمان در زبان انگلیسی برای بیان اتفاق‌هایی است که در گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده‌ است (گذشته در گذشته). معادل این زمان در زبان فارسی ماضی بعید است.

ساختار گذشته کامل

ساختار این زمان بدین صورت است که با شکل گذشته فعلhave  یعنی  hadبه علاوه شکل سوم افعال درست می‌شود. افعال با قاعده بعد ازhad ، ( ed) می گیرند. فرمول ساخت آن:


فاعل + had + شکل سوم فعل/فعل با قاعده ed

مثال:

The film had started before we arrived

قبل از رسیدن ما، فیلم شروع شده بود

She had established her company before 2008

 او قبل از سال ۲۰۰۸ شرکت خود را تأسیس کرده بود

we had started cooking

ما شروع به پختن کرده بودیم.

I had finished the work

من کار را تمام کرده بودم.

ساختار منفی

در این زمان تنها با قراردادن not بعد از فعل کمکی (had) و قبل از فعل اصلی منفی زمان گذشته کامل را ایجاد کرده ایم. فرمول آن:

 +  جزء سوم فعل not +  had فاعل +

مثال:

 Tina had not completed the assignment before he went to school

تینا قبل از رفتن به مدرسه تکلیف را کامل نکرده بود.

He had never played soccer until last week

او تا قبل از هفته گذشته، هیچ‌وقت فوتبال بازی نکرده بود

I hadn’t watched the movie twice

من فیلم را دوبار ندیده بودم

ساختار سوالی

برای سوالی کردن زمان گذشته کامل باید جای فاعل و فعل کمکی (had) را با هم عوض کنیم. از طریق فرمول زیر ساخته می‌شود:

فاعل + قسمت سوم فعل + بقیه اجزای جمله + Had

مثال:

?Had they gone home

آیا به خانه رفته بودند؟

?Had we played with a ball

آیا با توپ بازی کرده بودیم؟

?Had she watched the movie twice

آیا او دوبار فیلم را دیده بود؟

کاربردهای گذشته کامل


1- این زمان در واقع برای صحبت کردن درباره اتفاقی است که در گذشته شروع شده و تا زمانی مشخص در گذشته ادامه داشته است.

مثال:

When I reached the station the train had started

وقتی به ایستگاه رسیدم قطار راه افتاده بود

2- کاربرد دیگر آن برای صحبت کردن درباره چیزی است که در گذشته انجام می‌شده و احتمالا باز هم ادامه پیدا می‌کرده است.

مثال:

she had written two books and she was working on another one

او سه کتاب نوشته بود و داشت روی یک کتاب دیگر کار می‌کرد.

3-این کاربرد برای زمانی است که صحبت درباره رویدادی است که درگذشته اتفاق افتاده است، اما تاثیرش بر همان زمان گذشته وجود داشته است.

 مثال:

Hana was not at home. She had gone shopping

هانا خانه نبود. او به خرید رفته بود.

زمان‌ها در زبان انگلیسی

گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)  

8- گذشته کامل استمراری (Past Continuous Continuous) : این زمان برای کاری است که در گذشته قبل از زمان گذشته دیگری شروع شده وتا آن زمان ادامه داشته است.

ساختار گذشته کامل استمراری

در ساختار گذشته کامل استمراری از فعل گذشته have یعنی had و شکل سوم be یعنی been و فعل اصلی  باing  استفاده می نماییم. فرمول آن:

فاعل + + had been + شکل ing فعل + مفعول + مرجع زمان

 مثال:

She had been watching TV for two hours

او دو ساعت بود که تلویزیون تماشا می‌کرد.

He had been speaking

او صحبت می‌کرده است.

She had been working all day

او تمام روز را کار می کرده است.

I had been painting for 30 minutes

من به مدت 30 دقیقه نقاشی می کرده ام.

ساختار منفی

برای منفی کردن این نوع از زمان‌ها در زبان انگلیسی باید بعد از فعل کمکی had واژه not قرار دهیم. بدین صورت که:

فاعل ++ had   + been + not شکل ing فعل + مفعول + مرجع زمان

مثال:

The mechanic had not been fixing my car since yesterday

مکانیک از دیروز دوچرخه من را تعمیر نکرده بود

She had not been eating his favorite food

او غذای مورد علاقه خود را نمی خورد

They had not been working in this office

آنها در این دفتر کار نمی کنند.

I had not been traveling

مسافرت نرفته بودم.

ساختار سوالی

برای سوالی کردن این زمان، تنها فعل کمکیhad  در ابتدای جمله می آید. فرمول آن:

Had + فاعل + been + شکل ing فعل + مفعول + مرجع زمان + سایر اجزای جمله

مثال:

?Had ali been studying book since morning

آیا او از صبح در حال مطالعه کتاب بود؟

?Had she been painting for two hours

آیا او دو ساعت در حال نقاشی بود؟

?Had he been working since 2011

آیا او از سال 2011 کار می کرد؟

?Had they been traveling for one week

آیا آنها یک هفته در مسافرت بودند؟

کاربرد گذشته کامل استمراری

این زمان برای توصیف عملی در گذشته است که تا مدت زمانی ادامه داشته و در همان گذشته تمام شده است. این زمان بر روی ادامه داشتن تاکید دارد.

مثال:

He had been working for three days before the meeting

او قبل از جلسه سه  روز در حال کار بود.

زمان‌ها در زبان انگلیسی

آینده ساده (Future Simple)  

9- آینده ساده (Future Simple) : در زبان انگلیسی از این زمان برای شرح فعالیت‌هایی استفاده می‌شود که در زمان آینده اتفاق می‌افتد.

ساختار آینده ساده

در ساختار آینده ساده می توان از to be going to و فعل کمکی Will  استفاده کرد.

ساختار آینده با فعل کمکی :Will

در این زمان آینده از فعل کمکی will و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. فرمول ساخت آن:

فاعل + + will فعل ساده

مثال:

I will travel abroad

من به خارج از کشور سفر خواهم کرد.

I will help you

من به تو کمک خواهم کرد

It will rain in spring

در بهار باران خواهد آمد.

He will speak

او صحبت خواهد کرد

ساختار منفی

برای منفی کردن جملات این زمان تنها کافیستnot  را بعد از فعل کمکی (will) و قبل از فعل اصلی قرار دهیم. فرمول ساخت ان بدین صورت است:

فاعل +  + will  not + فعل ساده + سایر اجزای جمله

مثال:

She will not let you enter

او اجازه نخواهد داد تا وارد شوید.

We will not leave here

اینجا را ترک نخوااهیم کرد

Henry will not invite Ali to his birthday party

هنری، علی را به جشن تولدش دعوت نخواهد کرد.

ساختار سوالی

برای سوالی کردن زمان آینده باید جای فاعل و فعل کمکیwill  را با هم عوض کرد. بدین‌گونه:

Will + فاعل + فعل + بقیه اجزای جمله

مثال:

?Will he speak English

آیا او انگلیسی صحبت خواهد کرد؟

?Will she send an invitation card

آیا او کارت دعوت خواهد فرستاد؟

?Will she marry David

آیا او با دیوید ازدواج خواهد کرد؟

?Will my father buy a new chair

آیا پدرم صندلی جدیدی خواهد خرید؟

کاربردهای زمان آینده با Will

1- اولین کاربردwill  برای بیان تصمیمات لحظه ای است، به‌عبارتی وقتی در زمان حال یک تصمیمی می‌گیریم برای بیان آن تصمیم در آینده ازwill  استفاده می‌کنیم.

مثال:

I will help you cook dinner

من کمکت خواهم کرد شام درست کنی.

2- کاربرد دیگر آن برای بیان نظر، احتمال یا حدسی است که درباره آینده می باشد.

مثال:

It will rain tomorrow

فردا باران خواهد بارید.

۳- از کاربرد دیگرwill  برای قول یا تعهد یا عهدی که در زمان آینده انجام می‌دهیم، استفاده می‌کنیم.

مثال:

I will wash the dishes tomorrow

من فردا ظرف‌ها را خواهم شست.

۴- یکی از مهم ترین کاربرد های آن شرطی نوع اول است، در واقع برای بیان کاری که مشروط بر عملی است که در آینده رخ خواهد داد.

If I need help, I will tell you

اگر کمک بخواهم، به تو خواهم گفت

ساختار آینده با:to be going to

فرمول ساخت آن بدین شرح است:

فاعل + am/is/are + going to + فعل ساده  + سایر اجزای جمله

مثال:

I am going to buy bicycle

من قصد دارم که یک دوچرخه بخرم.

We going to fix the car

ما ماشین را تعمیر خواهیم کرد.

Sara going to cook dinner

سارا شام خواهد پخت.

Harry going to write a letter

هری قصد دارد که یک نامه بنویسد.

ساختار منفی

منفی کردن آن با قراردادن not بعد از فعلbe  و قبل از going to  صورت می‌گیرد. فرمول آن:

فاعل + am/is/are + not + + going to +  فعل ساده + بقیه اجزا جمله

مثال:


You are not going to meet John tonight

شما قصد ندارید امشب به ملاقت جان بروید.

I am not going to the party

من قصد ندارم که به مهمونی بروم

We’re not going to come back here later

ما قصد نداریم که بعداً به اینجا برگردیم.

 she is not going to spend his vacation in Paris

او قصد ندارد تعطیلاتش را در پاریس سپری‌کند

ساختار سوالی

برای سوالی کردن باgoing to   باید ابتدا فعل to be  یعنی همان am, is, are   را بیاوریم

بدین صورت که:

Am/is/are + فاعل + going to + فعل +سایر اجزا

مثال:

?Are you going to eat some fish

آیا تو میخواهی مقداری ماهی بخوری؟

?Is she going to the party

آیا اون میخواهد به مهمانی برود؟

?Are you going to come back here

آیا تو میخواهی به اینجا برگردی؟

نکته: تفاوت will  و to be going to دراین است که will برای بیان تصمیمات بدون برنامه ریزی شده از قبل به‌کار می‌رود، در حالی که زمان آینده ساده با be going to  برای نشان دادن کاری در آینده به کار می‌رود که از قبل برای آن فکر و برنامه ریزی شده است. تفاوت دیگر آنها این است کهbe going to   معمولا در موارد  غیررسمی استفاده می‌شود؛ بنابراین بهتر است در موارد رسمی از will  استفاده شود.

زمان‌ها در زبان انگلیسی

آینده استمراری (Future Continuous)  

10- آینده استمراری (Future Continuous) :  این نوع از زمان‌ها در زبان انگلیسی برای تاکید داشتن بر عملی مستمر و ادامه‌دار در آینده استفاده می‌شود.

ساختار آینده استمراری

فرمول ساخت آن به صورت زیر است:

فاعل+ be + will  +   فعل اصلی ing- دار + سایر اجزای جمله

مثال:I will be singing in the concert tomorrow                                                                              
     من فردا در کنسرت در حال خواندن خواهم بود

  I will be writing a report.                                                                                                                 
     من در حال نوشتن گزارش خواهم بود

Sara will be working for two hours

سارا به مدت دو ساعت کار خواهد کرد

Harry will be Writing for 1 hour

هری به مدت یک ساعت خواهد نوشت

ساختار منفی

در ساختار منفی کردن این نوع زمان باید بعد از فاعل منفی شده فعل کمکی will یعنی will not آورده و سپس be و بعد از آن فعل به صورت ing دار بیاوریم.

فاعل  + be + not + will + فعل اصلی ing- دار + سایر اجزای جمله

مثال:

She will not be listening to the music

او درحال گوش دادن به موزیک نخواهد بود

You will not be washing your car

شما در حال شستن ماشینتان نخواهید بود

We will not be enjoying without you

ما بدون شما در حال لذت بردن نخواهیم بود

Sara will not be working

سارا در حال کار نخواهد بود

ساختار سوالی

براس ساختار سوالی زمان آینده استمراری میتوان از این فرمول بهره برد:

+ will  فاعل +  + be فعل اصلی ing- دار + سایر اجزا

مثال:

?Will you be singing in the concert tomorrow

آیا فردا در کنسرت در حال خواندن خواهید بود؟

?Will ali be playing chess

آیا علی در حال شطرنج بازی کردن خواهد بود؟

?Will he be waiting for me

آیا او در حال انتظارکشیدن برای من خواهد بود؟

?Will the girls be eating their dinners

آیا دخترها در حال خوردن شامشان خواهند بود؟

کاربردهای آینده استمراری

1- یکی از کاربرد‌های این زمان برای نشان دادن عملی است که در آینده در حال انجام می باشد و توسط عملی دیگر در آن وقفه ایجاد می‌گردد.

مثال:

When you come tomorrow, they will be working

وقتی فردا بیایید، آنها در حال کار کردن خواهند بود

۲- کاربرد دیگر آن برای نشان دادن عملی است که در یک زمان مشخص در آینده در حال انجام خواهد بود.

مثال:

At 2 o’clock tomorrow, we will be having lunch

فردا ساعت 12، ما  در حال خوردن ناهار خواهیم بود

۳- دیگر کاربرد آن برای تاکید داشتن برتصمیم‌های آینده است.

مثال:

Marry will be coming to visit us next week

ماری هفته آینده به دیدار ما خواهد آمد

۴ – این کاربرد  برای زمانی است که می‌خواهیم اتفاقات آینده را پیش‌بینی کنیم.

مثال:

Ali will be coming to the meeting, I expect

علی به جلسه خواهد آمد، من انتظار دارم

زمان‌ها در زبان انگلیسی

آینده کامل (Future Perfect)  

11- آینده کامل (Future Perfect) : در زبان انگلیسی این زمان برای عملی است که در زمان گذشته، حال یا آینده شروع شود و پایان کار در اینده رخ دهد.

ساختارآینده کامل

ساختار آینده کامل بدین صورت است که:

فاعل have + will +  + قسمت سوم فعل یا فعل ed + بقیه اجزا جمله

مثال:

I will have finished my work

من کارم را تمام خواهم کرد

You will have studied English

شما  انگلیسی را یاد خواهید گرفت

She will have cooked cake

او کیک خواهد پخت

Henry will have write the letter

هنری نامه خواهد نوشت

ساختار منفی

در ساختار منفی این زمان می بایست از فرمول زیر استفاده کرد :

فاعل +  + will not + have + قسمت سوم فعل + بقیه اجزای جمله

مثال:

We will not have finished this work

ما این کار را تمام نخواهیم کرد                                                                                        

Sarah will not have bought this bicycle

سارا این دوچرخه را نخواهد خرید

Tony will have not gone to Paris for Christmas

تونی برای کریسمس به پاریس نخواهد رفت

They will not have studied English

آنها انگلیسی مطالعه نخواهند کرد

ساختار سوالی

در زبان آینده کامل برای سوالی کردن  جملات باید از فرمول زیر استفاده کنیم:

+ Will  فاعل + have + قسمت سوم فعل + سایر اجزا

مثال:

?will you have finished writing this book

آیا نوشتن این کتاب را تمام خواهی کرد؟

?will I have studied all the English verb tenses

آیا همه زمان‌های فعل در انگلیسی را یاد خواهم گرفت؟

?When will ali have finished writing this book

علی چه وقت نوشتن این کتاب را تمام خواهد کرد؟

?What will she have bought

او چه چیزی خواهد خرید؟

کاربرد آینده کامل

1- یکی از کاربردهای این زمان برای نشان دادن عملی است که قبل از اتفاق یا کار دیگر در آینده به‌وقوع خواهد پیوست.

مثال:

When you arrive, Sara will have left

وقتی رسیدید، سارا رفته بود

The match will have started by the time we get to home

تا وقتی که به خانه برسیم مسابقه شروع شده است

2- کاربرد دیگر آن برای نشان دادن کاری یا اتفاقی که در آینده قبل از یک زمان مشخص رخ می‌دهد.

مثال:

You  will have arrived at the office by 10

تا ساعت 8 به اداره خواهی رسید

I will have painted this art work by the end of march

من این اثر هنری  را تا پایان ماه مارچ تمام خواهم کرد

زمان‌ها در زبان انگلیسی

آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)  

12- آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous) : عملی که در آینده کامل خواهد شد و تاکید به ادامه دار بودن آن دارد. از این زمان در زبان انگلیسی کم‌تراستفاده می‌شود.

ساختار آینده کامل استمراری

ساختار آن بدین صورت است:

فاعل +  will + been + فعل اصلی ing- دار + سایر اجزا

مثال:

We will have been living in this city for 10 years by next month

 تا ماه آینده، 10 سال خواهد شد که ما در این شهر زندگی می‌کنیم

Tony and Hana will have been living in London for five years

پنج سال خواهد شد که تونی وحنا دارند در دندن زندگی می کنند

The doctor will have been treating patients for two years

دو سال خواهد شد که دکتر بیماران را درمان می‌کند

He will have been watching this movie since 10 AM

او از ساعت 10 صبح مشغول تماشا کردن این فیلم خواهد بود

ساختار منفی

برای منفی کردن این زبان از فرمول زیر بهره می‌گیریم:

فاعل + will + not + have + been + فعل اصلی ing- دار + سایر اجزا

مثال:

I will not have been travelling to London for 2 years by the end of November

تا پایان نوامبر دو سال می‌شود که من در حال سفر کردن به لندن نخواهم بود


He will not have been working in the office for two years

او دو سال  می شود که در این دفتر مشغول کار کردن نخواهد بود


They will not have been having  this bicycle for one year

آنها به مدت دیک سال است که این دوچرخه را نخواهند داشت

I will not have been working for this company

من برای این کمپانی کار نخواهم کرد.

ساختار سوال

برای سوالی کردن این زمان باید از این فرمول زیر استفاده کنیم:

دار +سایر اجزا- ing  فعل اصلی  + been + have فاعل +  + will

مثال:

?Will the Machin have been making a noise for three hours

آیا به مدت سه ساعت است که دستگاه  سروصدا ایجاد می کند؟

?Will you have been working in this company since 2009

آیا تو از سال ۲۰۰۹ در این شرکت در حال کار کردن خواهی بود؟

?Will Sara have been eating vegetables for three months

آیا سه ماه خواهد شد که سارا دارید سبزیجات می‌خورید؟

?Will they have been going their home since Tomorrow

آیا آنها از فردا به خانه خودشان  خواهند رفت؟

کاربرد آینده کامل استمراری

1- یکی از کاربردهای استفاده از این زمان برای نشان دادن کاری است که به طور مستمر قبل از زمانی مشخص در آینده، کامل خواهد شد. لازم به ذکر است بگوییم این کارممکن است در زمان گذشته، حال یا آینده شروع شده باشد. به‌عنوان مثال:

You will have been flying to Paris for 2 hours by this time next  week

تو هفته ی دیگر تا این لحظه ۲ ساعت خواهد بود که در حال پرواز به سمت پاریس هستی

2- کاربرد دیگر ان برای نشان دادن کاری مستمر و مداوم است که قبل از کاری دیگر در آینده کامل می‌شود. این کار ممکن است در زمان گذشته، حال یا آینده شروع شده باشد

مثال:

They will have been working for over an hour by the time she comes back

وقتی او بر گردد بیش از یک ساعت خواهد شد که آنها دارند کار می کنند

3- دیگر کاربرد زمان آینده کامل استمراری در نشان دادن علت چیزی، کاری یا اتفاقی است.

مثال

Henry will be tired because he will have been writing for an hour

 هنری  خسته خواهد بود زیرا  یک ساعت خواهد شد که او در حال نوشتن است

زمان‌ها در زبان انگلیسی

آینده در گذشته (Future in the Past)  

آینده در گذشته ( Future in the Past) : برای شرح عملی استفاده می‌شود که در گذشته فکر می‌کردیم درآینده به‌وقوع می‌پیوندد. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که اتفاق افتادن یا نیفتادن آن مهم نیست. این زمان با استفاده از فعل مودال  would(برای فرض کردن) ساخته می‌شود. به عبارتی آینده در گذشته در مبحث زمان‌ها جای نمی‌گیرد بلکه در دسته فعل های کمکی Modal قرار می گیرد، در واقع زمان‌ها در زبان انگلیسی به‌طور قطعی 12 تا می‌باشند.

آینده در گذشته به 4 دسته تقسیم‌بندی می‌شود که عبارتند از:

1- آینده ساده در گذشته  (Future Simple in the Past)

2- آینده استمراری در گذشته  (Future Continuous in the Past)

3- آینده کامل در گذشته  (Future Perfect in the Past)

4- آینده کامل استمراری در گذشته  (Future Perfect Continuous in the Past)

 

13- آینده ساده در گذشته ( Future Simple in the Past) : این نو ع زمان درمواقعی استفاده می‌شود که شما در گذشته گفته‌اید که عملی را در آینده انجام خواهید داد.  حال این کار را که قرار بود در آینده انجام شود را ممکن است شما انجام داده باشید یا اینکه هنوز آینده آن فرا نرسیده است تا رخ دهد. از این رو این ساختار در نقل‌قول‌های غیرمستقیم کاربرد دارد.

فرمول ساخت ان بدین شرح است:

فاعل + would + شکل ساده فعل (مصدر بدون to) + بقیه اجزا جمله

مثال:

My Father told me that he would buy a car for me

پدرم می گفت که یک ماشین برام خواهد خرید

He promised me that he would repair his bicycle

او به من قول داد که دوچرخه‌اش را تعمیر خواهد کرد

My mother said that she would cook a cake for me

مادرم به من گفت که برایم کیک خواهد پخت

I knew Alice would make dinner

می‌دانستم آلیس شام حاضر خواهد کرد.

14- آینده استمراری در گذشته ( Future Continuous in the Past) : برای زمانی کاربرد دارد که فرض شود که یک عمل در آینده در حال انجام شدن باشد. فرمول ساخت آن اینگونه است:

فاعل + would  + be + فعل اصلی ing- دار + سایر اجزای جمله

مثال:

He said that he would be travelling all over the world then

او گفت که اون موقع در حال مسافرت به دور دنیا خواهد بود

He said that he would be practicing the guitar next week

او گفت که هفته آینده گیتار تمرین خواهد کرد.

If you flew by the plane, you would be taking a risk

اگر با هواپیما پرواز کردید، ریسکی را به جان خریده‌اید.

My friend said that she would be doing her homework during the following week

           دوستم گفت که در طی هفته آینده تکالیفش را انجام خواهد داد

زمان‌ها در زبان انگلیسی

15- آینده کامل در گذشته ( Future Perfect in the Past) : این نوع از زمان‌ها برای عملی که در آینده تکمیل خواهد شد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته باید خاطر نشان کرد که منظور از آینده، آینده‌ای است که گذشته یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است. فرمول ساخت آن به صورت زیر است:

فاعل + would + have + قسمت سوم فعل + بقیه اجزای جمله

مثال:

 She said that she would have watched the movie next week

او گفت که در هفته آینده فیلم را تماشا خواهد کرد

He Told me that he would have built a house by the end of paying his debts

گفت که در انتهای پرداخت بدهی هاش، یه خونه هم ساخته است

Jane said that Sam would have brought his sister with him

جین گفت که سم خواهرش را با خود خواهد آورد

He promised that he would have sent a postcard from Egypt

او قول داد که از مصر کارت پستال خواهد فرستاد

16- آینده کامل استمراری در گذشته ( Future Perfect Continuous in the Past) : این نوع در توصیف عملی به‌کار می‌رود که در آینده تکمیل خواهد شد، ضمن اینکه تاکید به ادامه‌دار بودن آن عمل یا فعالیت دارد. فرمول ساخت آن:

فاعل + would + have + been + فعل اصلی ing- دار + سایر اجزای جمله

مثال:

He said that he would have been finishing his thesis by the end of this year

او گفت که پایان‌نامه خود را تا پایان امسال به پایان خواهد رسانید

My sister said that she would have been traveling to Mosco during the Christmas

خواهرم گفت که در طی تعطیلات کریسمس به مسکو خواهد رفت

He would have been writing a novel by the end of the weekend

او تا آخر هفته مشغول نوشتن یک رمان خواهد بود

I would have been buying a coat yesterday if I had had enough money

اگر دیروز پول کافی می داشتم یک کیف خریده بودم

ساختار منفی زمان  آینده در گذشته

برای منفی کردن انواع زمان آینده در گذشته می‌بایست بعد از فعل مودال would کلمهnot  را قرار داد و سپس ادامه جمله را نوشت. به همین راحتی! به‌عنوان مثال:

She said that she would not have planted the flowers next week

او گفت که هفته آینده گل‌ها را نخواهد کاشت

He said that he would not have been finishing his thesis by the end of this year

او گفت که پایان‌نامه خود را تا پایان امسال به پایان نخواهد رسانید

ساختار سوالی زمان  آینده در گذشته

برای سوالی کردن انواع زمان آینده در گذشته، تنها کافی است که فعل مودال  would را در اول جمله بیاورید و بعد از آن فاعل بیاورید و سپس ادامه جمله را بنویسید. به مثال زیر توجه کنید:

?would he have sent a postcard from Egypt

آیا او از مصر کارت پستال خواهد فرستاد؟

?Would he have been writing a novel

آیا او مشغول نوشتن یک رمان بوده است؟

زمان‌ها در زبان انگلیسی

صرف فعل  در 16 زمان گفته شده به طور اختصار

در اینجا قصد داریم به‌طور کاملا مفید و مختصر صرف فعل را در 16 زمان گفته شده بیان کنیم

حال سادهI write
حال استمراریI am writing
حال کاملI have written
حال کامل استمراریI have been writing
گذشته سادهI wrote
گذشته استمراریI was writing
گذشته کاملI had written
گذشته کامل استمراریhad been writing
آینده سادهI will write
آینده استمراریI will be writing
آینده کاملI will have written
آینده کامل استمراریI will have been writing
آینده ساده در گذشتهI would write
آینده استمراری در گذشتهI would be writing
آینده کامل در گذشتهI would have written
آینده کامل استمراری در گذشتهI would have been writing

سخن پایانی

زمان ها در زبان انگلیسی جزو اصلی ترین و پرکاربردترین بخش های گرامری زبان انگلیسی هستند که یادگیری و نحوه صحیح استفاده از آنها در جمله می تواند این نوید را به شما دهد که به درک و فهم درستی از دستور زبان رسیده اید.

در این مقاله به بررسی کامل ۱۶ زمان مختف در زبان انگلیسی پرداختیم که امید داریم این مطالب به استفاده ی صحیح و روان انها در کاربردهای مختلف موردنظر شما کمک شایانی کند.

عبارات کلیدی: زمان‌ها در زبان انگلیسی، زبان انگلیسی